Followers

Google+ Followers

Wednesday, April 10, 2013

9.04.2013

9 Април 2013

6 Muluk, 17 Mac, 9 Eb

Привет! Ние идваме отново при вас! Вашата действителност се приближава изключително бързо към генерална трансформация на съзнанието. Свещените тайни общества от вашия свят са сключили редица ползотворни съглашения, които влизат в сила веднага след промяната на управлението. Имаме уверенията на няколко правителствени организации, че при първия зелен сигнал от Небесата, новата реалност може да започне без по-нататъшно забавяне. Продължаваме да наблюдаваме тъмния кабал, защото неговите групи продължават да преследват деструктивните си цели в желание за разпалване на широкомащабен военен конфликт.
Това няма да бъде допуснато. Ние продължаваме да прибавяме нови имена към списъка за арести и наблюдаваме отблизо стоящите зад безсмислените опити за нови конфронтации. Този глобален световен ред скоро ще стане част от вашето минало и ще престане да препятства процеса на Възнесение. Новата епоха е неизбежна и нашето присъствие ще бъде скоро оповестено. Планирали сме нашите действия за момента на обявяването, така че всичко да протече своевременно.
Новата епоха ще се характеризира с пълно изкореняване на негативните програми на кабала и ще отвори рога на изобилието, истината и информацията за всички. Вече е подготвено предстоящото ви освобождаване от робството на американския федерален резерв. Тази нелегална „банка” е банкрутирала, но нейните настоящи управници все още крият истината от обществото. Възнамеряват да поддържат илюзия за стабилност, очаквайки нещо да се промени в тяхна полза. Ние наблюдаваме техните хитрости със знанието, че предстои въвеждане на абсолютно нова финансово монетарна система. Дотогава ние ще продължим с нашата поддържаща функция в очакване на декрета, който ще оповести окончателното приключване на ерата на духовна тъмнина.

Независимо от това, новата духовна епоха е тук и тъмнината вече не е в състояние да прикрива нейното проявление. Същностите от тъмния кабал знаят, че тяхното време изтече. Забавянето, което умишлено създадоха, им даде време и отложи въвеждането на новите принципи. Независимо от това, процесът на извисяване е необратим. Вашите ангели и духовни водачи разположиха енергийни полета и мрежи от светлина, които ви помагат да възвърнете изначалната си честота според Божествения замисъл. Той включва очистване на земната повърхност, събуждане на човешкото ДНК, възстановяване връзката с Агарта и триумфално възнесение на вас и Гая заедно.
Цялото растително и животинско многообразие ще бъде подпомогнато от царството на Девите, което непрекъснато се грижи за тях. Те ще ги поставят в специална холограмна околна среда за да улеснят прехода им по време на неизбежните промени и реконфигуриране на земната повърхност по посока на 5D. Предстоящото обединяване на измеренията ще сложи край на разделението между вътрешната и външната земя.

Ще се прояви новата Гея, различна от тази по времето на Атлантида. Духът на еволюционно издигане ще обхване цялата слънчева система и ще възстанови разрушеното единство от времето преди Потопа. Преди 13 хиляди години тъмните сили успяха да постигнат разделяне на измеренията, което сега ще бъде излекувано с помощта на обединение със звездното ни семейство по пътя към Възнесението.
Тези събития ще се случат когато приключи дълго продължилата хегемония на тъмния кабал. Хората на Агарта дълго очакваха предреченото време и ние също сме тук в очакване на небесния сигнал. Когато това се случи, ще наблюдаваме драматичен обрат на събитията. Ще ви се предостави всичко онова, което се е съхранявало за човечеството. Бъдете благословени! Ние сме вашите Възнесени учители!
Идваме с радостно съобщение, носещо радост и надежда! В момента празнуват всички ангели и деви, отговарящи за елементалното и животинското царства на Земята. Планува се скорошно засяване на нови видове върху преобразеното лице на Гая. Те ще отразяват екологичното многообразие на Вътрешната земя. В новата възобновена природна среда ще стартират редица промени към по-светлинно и кристално еволюирали форми, съзвучни с уникалната земна сфера. Тя ще се завърне към състоянието преди падането в 3D. Процесът ще се мултиплицира из цялата Слънчева система, което ще доведе до възвръщане на флората и фауната на Марс и Венера, както и пълно преустройство на голямата водна планета Пакс.

Нашата свещена мисия включва предоставяне на духовни знания за живота ви в новия необикновен дом и как да станете негови основни пазители. Китовете ще заемат позицията на главни пазители на водното богатство на Гая. Вие ще работите в екип с тях с цел разгръщане пълния потенциал на природата. Възнесената Земя ще служи за модел в цялата Слънчева система. Вашата нова звездна нация ще заеме своето отредено място в многоликото галактическо семейство. Ние дойдохме да ви разкажем за бъдещето, да засвидетелстваме любов и уважение към вашата уникална духовна субстанция, на която предстои триумфална изява.
Ние сме формалните водачи на вашите бъдещи действия. Едно зашеметяващо многообразие от светове очаква да стане вашия бъдещ дом. Ние получаваме небесни инструкции за навигация на еволюционния процес на Слънчевата система. За нас това е вдъхновяваща и благословена мисия. Инструкциите и обучението ще ви подготвят за новата парадигма да бъдете себеосъзнати и цялостни същества от светлина. Предстои ви обединяване с Йерархиите на Светлината и други животопотоци, в името на божествено повелената трансформация на този сектор от проявената реалност. Подготвя се сцената за настъпване на постоянен галактически мир и среда за комуникация със всички галактики. Новите междугалактически обединения ще създадат основа за разпръскване на светлината във физически проявената реалност.
Днес ние се фокусирахме върху предначертания план за вашата Слънчева система и цялата физическа реалност. Настъпващите промени са прелюдия към великата епоха на Светлината и бележат края на човешките страдания. Знайте, възлюбени, че безкрайната подкрепа и непресъхващо изобилие на Небесата са наистина ваши! Така да бъде! Пребъдвайте в единство и радост!

Превод:Мира Андреева
 

Източник: http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/update-sheldan-nidle-holy-light


No comments:

Post a Comment

2012


meditation

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Korean, English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian,

for Sheldan Nidle’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com)
or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Greg Giles

Greg Giles
Bulgarian

despertando.me

John Smallman blog

Galactic Channelings

Wanderer of the Skies

Wanderer of the Skies
Bulgarian

Matthew Ward

Matthew Ward
Bulgarian

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Bulgarian
Bill Wood – Project looking Glass

Bill Wood/Brockbrader

This is Bill’s first interview outside Camelot. We took the opportunity to focus on the spiritual implications of the information gained through his experience with project looking glass.


A letter from Michael Moore


A 75th Anniversary for the American Dream, a 25-Year Anniversary for Me ...a letter from Michael MooreA letter from Michael Moore

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com