Followers

Google+ Followers

Wednesday, April 24, 2013

16.04.2012Sheldan Nidle - April 16, 2013


13 Cib, 4 Kank'in, 9 Eb

Selamat Jarin! Ние сме тук! Днес ще започнем с това, какво се случи досега. Както знаете, нашите съюзници на земята създадоха основите на нова валутно финансова система и Агартанците използваха дипломатическите си навици, за да установят ядрото на новото управление, което ще работи като коалиция под егидата на вашите Възнесени Учители. Възнесените Учители под ръководството на Гуан Ин на изток и граф Сен Жермен направиха така, че на запад започна да се появява нова банкова система и нова парична политика. Тези промени са неотменна част от свещените укази, които подготвят вашия свят за нашето масово приземяване. Тези божествени директиви ни дават насоки, тъй като ние трябва да намерим начин да създадем новата реалност за човечеството на повърхността на земята. Свободата е необходимото условие за всичко, което е планирано и вашата реалност в момента се намира на ускорена пътека за създаването на предпоставки за връщането ви към пълно съзнание. Нашите многобройни групи за връзка следят всичко и се срещат всеки ден с тези, които придвижват новото управление. Тези многочислени програми вече са доставили всички необходими елементи по местата им.


Нашият персонал контролира развитието на проектите, които ще доведат до резултатите, за които отдавна говорим с вас. Между другото, нашите медицински екипи (на Галактическата Федерация) продължават да събират данните, необходими за обновяването на вашите индивидуални Светлинни камери. Когато бъде даден сигнала, тези Светлинни камери ще са средството за вашето връщане към пълно съзнание. Сега всички вие имате определени ключови блокажи, емоционални и физиологични, които пречат на вашето естествено връщане само със собствените ви сили към пълно съзнание и точно поради тази причина в продължение на хилядолетия е имало много опити с различни методи да бъде постигнато това забележително състояние на битието. Но резултатите в следствие на тези сложни манипулации в най-добрият случай са били случайни и точно затова ние разрешихме да се създаде по-просто средство за достигане на тази цел. В нужното време всеки от вас ще може да получи достъп до индивидуалните Светлинни камери, които ви очакват в Агарта и след като прекарате в тях три дни в сън, вие ще се върнете в първоначалното си състояние като физически Ангели.
Веднага щом постигнете славното ново състояние на съзнанието, вие ще получите право да се присъедините към Галактическата Федерация, пресъздавайки вашата бивша звездна нация. В това начинание Агартанци ще бъдат вашите главни наставници заедно с Възнесените Учители. Ваша първостепенна задача след връщането ви към пълно съзнание ще бъде да създадете свое собствено галактическо общество, като част от него ще бъде заето със задачата за преместване на тези хора, чийто жизнени контракти предвиждат възстановяване живота на Марс и Венера, а също така и реконструиране на планета Пакс (бившата Малдек), която в настояще време се намира на фрагменти между Марс и Юпитер. Вашата нова звездна нация ще стане предвестник на промените за бившия Алианс Анчара, тъй като на множеството нови звездни нации ще им трябва шаблон за това, как да разширят съзнанието си на ново ниво. В съответствие с това вие ще помагате на многочислените членове на Галактическата Федерация осъзнавайки в пълна степен разнообразието на видовете (динозаври, земноводни), които сега силно желаят да се развиват в пълно съзнание с тела от Светлина. Небето е постановило, че това ще стане вашата първа мисия когато започнете да разпространявате светлина из цялата галактика.

Тези първи задачи, които вие ще изпълнявате като физически Ангели са принципиално важни, тъй като те ще направят галактическият мир постоянен. Това е свещена задача, която ще ви подготви да станете възможно най-полезни на конференциите на Федерацията. Ние очакваме вашата нова звездна нация да стане основа за много космически флотилии, които трябва да изследват далечните предели в сектора на материалността. В това си качество вие ще изпълнявате много мисии целта на които е осъществяване на първи контакт. Всъщност вие ще правите същото, което правим ние сега за да ускорим прехода ви в пълно съзнание. В действителност ние виждаме как вие съвсем скоро ставате майстори на мисията за първият контакт и на всичко което се крие зад нея. По такъв начин, това което правим тук ние с вас, вие ще го повторите много пъти. Примитивната 3D област, която вие сега заемате съвсем скоро ще бъде преобразувана, което ще ви позволи да се върнете към звездите и това изпълнение на божественото ви предназначение ще ви благослови със методи, които излизат далеч от рамките на представите ви за сегашните ви възможности!

Благославяме ви, скъпи мои! Ние сме вашите Възнесени учители! Много забележителни събития са готови да се случат. Гайя е готова да влезе в енергии, които тя ежедневно разпределя между всички живи същества и еко системата. Тези допълнителни енергии, които още повече ще ускорят издигането на вашето съзнание, могат да бъдат разглеждани като доказателство, че сега вие сте благословени от Небесата! Вашият свещен свят много отдавна е бил скрит в сянката на манипулирана област, управлявана от тъмната клика. Но вече тези нови енергии са готови да ви извадят от тъмното пространство на Светло. Ние сме много радостни и Раят продължава да използва своето благословение за да ви придвижи все по-близо до Светлината и до новата по-съзнателна реалност. Знайте, че тези издигания са неизбежни! Ред от събития, които ще ви преместят на границата на нова реалност зависят от вас. Тези събития са небесни по своя характер и са предвестници на наистина удивителни обстоятелства! Те ще ви донесат процъфтяване и свобода!

Агартанците ни помагат да проправим път, за да се запознаем с вас. Тези встъпителни обявления ще бъдат направени от тайните общества и много жизнено важни Истини ще бъдат разкрити по това време. Тъмните отдавна са опаковали умовете ви и вашите общества както в полу-правда така и в откровена лъжа и това трябва да бъде поправено. В най-скоро време вие ще бъдете в една компания с тези, които отдавна знаят за вашият истински произход и вашите реални истории. Божественият план изисква вие да бъдете запознати с тези факти и това как сте започнали да се смалявате с течение на времето, така че вече да не сте в състояние да общувате с Небесата. Това ваше откъсване от Бога изисква нашето специално внимание. Вие се намирате в преходен период и нашата цел се състои в това да използваме нашите способности за да ви преместим възможно най-леко в новата реалност. Планирано е бързо да модернизираме вашата реалност с въвеждането на широк спектър от истини, които трябва да усвоите. Дойде време това да бъде направено!

Всеки ден Небесата ни изпращат велики благословии. Тези "благословии" са предназначени да ни направят по-осведомени накъде отиваме и колко бързо трябва да се прояви божествения план. Ние ликуваме и искаме да ви кажем, че във всички вас е заложена вродена способност бързо да преминете към по-високите състояния на съзнанието. За да се случи това ние единствено очакваме сигнал от Небесата -„Започвайте”. Финалната серия от събития е готова да започне да се проявява и да ви пренесе в новата Светлина. Тази Светлина ще освободи безкрайният ви разцвет и ще доведе до много нови задължения за всички нас. Обществата не са склонни да се променят бързо, ако новият набор от убеждения не бъде приет и подкрепян от група предани и страстни същества. Нашата мисия заедно с вас е да ви насочваме в нужния божествен момент до точката, в която тази страст в съчетание със свещената истина ще изкове новият ви Свят. Ние бихме искали да ви напомним, че новият Свят и Истината се намират вътре във вас. Бъдете осведомени. Бъдете мъдри. Бъдете любов.

Днес ние разгледахме прогреса достигнат във вашият свят. Молим ви да продължавате да бъдете готови да приемате новите проявления, въпреки че те засега настъпват бавно, но все по-стремително в бита. Удивителни неща са готови да се случат. Независимо от силата си тъмните ще изгубят играта. И това ще бъде сторено от вашата велика колективна любов! Знайте, скъпи мои, че безкрайната поддръжка и огромното процъфтяване  на Небесата са действително ваши! Да бъде! Selamat Gajun! Selamat Ja! (На Сирански: Бъдете единни! И бъдете радостни!)

No comments:

Post a Comment

2012


meditation

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Korean, English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian,

for Sheldan Nidle’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com)
or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Greg Giles

Greg Giles
Bulgarian

despertando.me

John Smallman blog

Galactic Channelings

Wanderer of the Skies

Wanderer of the Skies
Bulgarian

Matthew Ward

Matthew Ward
Bulgarian

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Bulgarian
Bill Wood – Project looking Glass

Bill Wood/Brockbrader

This is Bill’s first interview outside Camelot. We took the opportunity to focus on the spiritual implications of the information gained through his experience with project looking glass.


A letter from Michael Moore


A 75th Anniversary for the American Dream, a 25-Year Anniversary for Me ...a letter from Michael MooreA letter from Michael Moore

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com