Followers

Google+ Followers

Saturday, October 20, 2012

16.10.201213 Ix, 2 Tzec, 9 Eb
Здравейте! Ето ни отново тук с още неща за обсъждане. Понастоящем се довършват дейности в много области, които формират основата за вашата нова реалност. Както ви информирахме наскоро, вашият свят се основава на легитимността на определени институции, чиито произход е от преди хиляди години. Индивидите
Хората, които представляват тези древни бази на властта, се намират в процес на създаване на нови документи, които ще създадат легалната платформа за вашата нова форма на обществено управление. Понастоящем се провежда серия от срещи, чийто единствена цел е да се фокусират върху комплексите от въпроси за създаване на нов свят.

Опитайте се да си представите сложността, която е свързана с такова начинание! Нашите свети съюзници свързват древните основи на много нации с основите на старите монархии от Европа, Азия, Америките и Африка.

Многобройни документи трябва да се обсъдят, променят и обвържат в специфичен прототип, който се оказва невалиден – неработещ и затова извежда от тяхната длъжност сегашните фактически контролиращи режими на вашия свят. Този процес на идентификация трябва да се извърши щателно и в правилния ред, за да се постигне легитимност на тази висока цел.


Нашите свещени съюзници разбират, че това, което правят, създава легално сливане на елементите, които формират съществената структура на модерните нации-държави и едновременно актуализират легитимността на сегашните глобални родови правителства. Изискват се документи, които оценяват концепциите на общовалидното право и същевременно изграждат нова и уникална форма на глобално обществено управление.
Тази операция в крайна сметка ще промени основната концепция на държавното управление – такова, каквото го познавате. Вашата сегашна индиректна система на управление (чрез представителство) трябва да се промени чрез добре обмислено предаване на властта, за да се даде възможност за истинска прозрачност в управлението. Целта е да се установи разумен договор с вас за постигане на “власт на хората”.

Големите мислители от края на 18-ти век създадоха документи, които постигаха това в рамките на контекста на тяхното време. Сега е необходимо да се модернизират тези документи като част от процеса за вашата подготовка за вашата голяма промяна на съзнанието. Това е само една от задачите, които сега се извършват зад кулисите.

Както много добре знаете, вие живеете в общество, което постоянно застрашава основните човешки права и на това трябва да се сложи край. Вие се намирате пред прага на формирането на истинско галактическо общество. Вие се нуждаете от документация за управление, която е достатъчно гъвкава, за да отрази вашите растящи нужди, докато се променяте от вашето сегашно състояние на съзнание към състояние на пълно съзнание.

Първата стъпка е да се възстанови всичко това, което тъмният кабал ви е отнел; после трябва да се разшири политическата система, за да бъдем включени ние и вашият Агартянски род. Вашият свят се придвижва бързо през серия от неизбежни, разпоредени от Небето събития, които ще премахнат злото, което този глобален кабал беше установил през последните няколко столетия.

Вашите икономики се разпадат и създадената от кабала система на внимателно подбрани лидери не е способна да спаси тази група от катастрофата, която самата тя предизвика през последното половин десетилетие. Зад тази рушаща се фасада се оформя нова епоха за човечеството и това е процес, който трябва да се подкрепи и активно да се стимулира! Много неща, и по-специално разкриването, трябва да излязат наяве.

Това, което правят нашите свещени съюзници, е съществено повече от просто заменяне на нелегално назначени правителства. Те отварят вашата реалност за промените, от които вие отчаяно се нуждаете. Небето избра това време за радикална промяна на вашето съзнание, която се извършва чрез серия от стъпки, които бяха предприети през последните две десетилетия, за да достигнат до днешната точка.

Следващият етап трябва да премине доста бързо, затова дойдохме, за да изпълним мисията за първи контакт в свят, който понастоящем не съответства на нито един от нашите обичайни критерии за контакт. Когато станете напълно осъзнати, вие ще имате нужда от нашето непосредствено наставничество и съвети за това, как да създадете бързо свое собствено галактическо общество.

нужда от нашето непостимате нужда от нашето непостпълним мисията за първи контакт в света,
В течение на почти две десетилетия ние наблюдаваме и оказваме помощ и на вас, и на Гайа, и внимателно взаимодействаме с тези във вашия свят, които се посветиха на промяната на функционирането на вашето общество. Трансформацията е както духовна, на основа на постановлението на Небето, така и технологична; устройствата, които бяха крити почти цял век, трябва да бъдат освободени.

Намасте! Ние сме вашите Възнесени Учители! Ние дойдохме с новини за редица събития, които скоро трябва да се случат във вашата реалност. Ние много отдавна пристигнахме на Земята, за да служим като средство на Светлината в подготовка на човечеството за промяната на реалността в далечното бъдеще. В продължение на хилядолетия ние израснахме и количествено, и в мъдростта. Нашата мисия остана същата, т.е. да бъдем вестители и наставници за всеки човек на повърхността на Земята.

През последните месеци към нас се присъединиха Възнесени Майстори от всички краища на тази Галактика. Великият завет сред нас е да се съберем, за да доведем това царство до Светлината! Заедно с нашите свещени партньори ние поехме задължението да използваме нашите възможности, за да изменим тази реалност и да отделим тъмните сили от тази огромна власт, която те все още запазват. Тази задача приближава до най-вълнуващия момент. Определени действия са готови за началото, което ще доведе до успех много наши начинания.

Както вече споменавахме в предишните си съобщения, нашите свещени тайни общества сега работят с няколко групи, които представляват източниците на вашата сегашна структура на властта, и на тези, които отдавна се грижат за богатствата на миналото. Тези лица и групи се събраха заедно, за да започнат да се възползват от работата, която нашите свещени съмишленици започнаха преди няколко десетилетия.


Различните напреднали правови решения подготвиха почвата за няколко документа, за да имат сега силата на закон. Тези "ключови документи" са само началото. Много други са готови за реализация, за да осигурят легалността за глобални правителствени изменения, които смятаме да обнародваме. Тоест, създават се редица документи, които няма да оставят на тъмните сили никаква алтернатива, освен да подадат оставка. Още един проблем, който се решава - това е да се сложи край на разлагащата се финансова система. Краят действително е близък!н да подадат оставка.  ето ще доведе во

Нашата благословена задача се състои в това да видим, че това, което ние описахме, наистина се случва. Тази реалност се пронизва от Светлина и се преобразява от Небето. Ние ласкаво изискваме движение нагоре към осъзнаването. С нашите свещени съюзници ние желаем да се убедим, че указите на Небето действително се проявяват в този свят.

Затова ние работим с радост и решителност по подготовката на тъмнината за нейното неизбежно падане от власт, независимо от нейния постоянен стремеж да намери изход от положението. В действителност такъв изход няма. Установява се нов график, който изисква тяхната незабавна оставка. Тази драма е почти към края си. Новата реалност се проявява, тя има нужда от ново управление, процъфтяване и официално Разкриване. Това е време за света на повърхността отново да се присъедини към галактическото човечество, връщайки се към своето естествено състояние на служене на бога и на пълно съзнание.  

Днес ние използвахме това съобщение, за да ви информираме за това, което назрява във вашия свят. Текат много различни процеси, които носят очакваните големи промени. Това ще ви подготви за пълното Разкриване и за вашето връщане към пълното съзнание. Знайте, скъпи души, че безкрайният Източник и несвършващото благоденствие на Небето в действителност ви принадлежат! Да бъде така! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Бъдете в Радост!)


Planetary Activation Organization 

http://www.paoweb.com/sn101612.htm


Превод: Лусесита
 http://galacticchannelings.com/english/sheldan16-10-12.html

Wednesday, October 10, 2012

9.10.2012Послание на Галактическата федерация на Светлината и на Духовната Йерархия чрез Шелдън Найдъл

 
9 октомври 2012
6 Manik, 15 Tzotz, 9 Eb


Здравейте! Ето ни отново тук! Много събития се подготвят, за да се случат много скоро. Вашият свят се намира в точка, където колапсът на вашата икономика е неизбежен. Състоянието на вашата глобална икономика зависи от нелегалния паричен поток от сметки, които бяха заграбени миналата година от Федералния Резерв. Тези сметки бяха използвани нелегално като част от процедури за мониторинг на замяна на фондове от една сметка към друга. Нашите съюзници сега пренасочват тези ежедневни международни потоци от големи валутни суми.

Тъй като тези фискални източници започват да пресъхват, “US-корпорацията” и нейните лакеи търсят отчаяно начин да се задържат да не потънат. Това внезапно намаляване на реалните “резерви в брой” предизвика паника сред централните банки на вашия свят. Това се случва на фона на серия от ултиматуми, пред които тези банки бяха изправени наскоро от нашите съюзници по отношение на големите планини от дългове, които трябва да бъдат върнати само в злато.

Този засега таен развой на събитията се очаква да създаде ситуация, която може да се нарече “ранен Хелоуин” за тъмния кабал. Междувременно различните държатели на известните и на “тъмните” запаси от злато в света продължават да увеличават техните общи количества. Тази изключително голяма загуба на злато и сребро още повече влошава опасните ситуации, пред които са изправени хартиените валути на света. Както вече беше споменато, огромните общи дългове на вашата нестабилна икономика сега са “призовани” и се изискват плащания със златни резерви с истинска стойност. Това трудно положение започва да предизвиква масов колапс на системата на хартиените пари. 


Тези, които участват в това, разбират напълно последиците от такива драстични маневри. Но тези колосални дългове и прахосването на базираните на злато дългови книжа, които сега трябва да се изплащат обратно, се превръщат в двигателя за промяната в общественото управление и за въвеждането на новата глобална финансова система. Това предложено и основно подготвено решение на проблемите на света не може просто да бъде “заметено под килима” от тъмния кабал. 

Тази планина от дългове е тяхно собствено творение и неизбежно води до техния крах. Глобалната фискална ситуация се влошава бързо, стопявайки фалшивия оптимизъм, който се основава на “фризирани” статистики на Запада. Гледано откъм положителната страна, това ускорено плъзгане надолу дава възможност новата система да бъде въведена внезапно от нашите свети съюзници.
Тези различни импулси вървят бързо към кулминация. На обществеността се представя фалшива фасада, която трябва да поддържа впечатлението, че всичко е “нормално” и че е възможно възстановяване в някаква форма. В действителност това е напълно невъзможно, по-скоро е вярно обратното. 

Тези, които стоят на страната на Светлината и държат в ръцете си картите за промяната, сега активно ги играят и това се потвърждава от нашия наземен персонал, който продължава да съобщава, че колапсът наближава.

Тези, които работят по плана за заменяне на тъмните правителства с нови, са напълно убедени, че обявяването на тази промяна предстои. В съответствие с това ние призовахме нашите наземни екипи, които координират техните операции с нашите “братовчеди” от Агарта, да бъдат готови да съветват общностите, където живеят, да не се паникьосват, а да гледат с радост на това, което предстои да се случи.

Вашият свят трябва да се промени от реалност на измяна и спорове в реалност, в която общественото управление действително се грижи и работи за хората. Новата финансова система е проектирана да донесе за всички подкрепа и общо благоденствие. Но и това е само прелюдия към чудесните трансформации, които са запланувани, включително официалните съобщения за разкриване на нашето присъствие.

Ние сме убедени, че събитията в най-близко бъдеще най-после ще освободят вашия свят от хватката на тъмния кабал. Предпоставките, които могат да направят тази промяна неизбежна, започват да се утвърждават. Нашето намерение е да гарантираме, че тази промяна ще се извърши колкото може по-безпроблемно и гладко. Ние използвахме нашите способности и нашата технология, за да предотвратим опити да се попречи на това развитие на събитията. Тъмните сили разбират какво правим и знаят, че са безсилни и затова не могат повече да повлияят на крайния резултат.

Затова наистина не можем да разберем, защо тъмните сили все още продължават да играят тази стресираща игра на конфронтация. Нашият свързващ персонал съобщава от всяко ниво на организациите на тъмните сили за размера на страха и паниката, завладели онези, които са на ръководни позиции в тази реалност. Ние видяхме, че тези тъмни сили напразно коват техните интриги и заговори. И въпреки всичко те продължават в този дух. Техният страх без съмнение произлиза от дългата несигурна история, която те делят с анунаките – основана на техния опит с тях – те се страхуват от това, което включва очакваното възмездие за техните престъпления. Сега ние работим по това, да разпръснем преувеличените опасения.

Намасте! Ние сме вашите Възнесени Учители! Ние идваме с новини. Вашият свят сега се намира в хватката на кулминираща битка между Светлината и тъмния кабал. Светите тайни общества, както и онези групи и лица, които искрено желаят да освободят света от мрака, обединиха техните сили и публикуваха серия от разпореждания за края на тази реалност.

Първите стъпки в тази посока бяха да се съберат редица свети старейшини от древните родове от Изтока и Запада, за да вземат решения от тяхно име. Тези решения създават юридически прецедент за отстраняване на тъмните сили. Вашата сегашна глобална правна система се базира основно на “римското право” и на древни племенни обичаи и те образуват основата за сегашната глобална система на писаните закони. Това означава, че тези, които са в основата на легалността на писаните закони, поддържат тази промяна на глобалното обществено управление. 

Това вълнуващо развитие, заедно с неминуемия колапс на световната икономическа система, кара кабала да разбере, че тяхното протакащо се управление наистина върви към края си. Тъмните сили дълго време използваха гореспоменатите инструменти, за да постигнат легитимност за тяхното тъмно управление, също и чрез институцията на папата. В крайна сметка, тази основа, която дава легитимност за временното управление на папата, се отстранява. Наистина, всички временни решения, които са основата за национално-държавната легитимност, сега са в риск. 

Тази изглеждаща лесна маневра е знак за тъмните сили, че е дошло времето за тяхното излизане от многобройните центрове на властта. Досега те се опитваха да игнорират това, но фактът за тази заплаха не е убягнал от вниманието им. Сега ние атакуваме кабала на много фронтове: икономически, финансов, юридически; и ние сме убедени, че нашата стратегия скоро ще доведе до края на господството на терора, което съществуваше във вашия свят в продължение на хилядолетия.
Вие виждате сега, че по цялото земно кълбо се провеждат многобройни съдебни процеси, отчасти в резултат на това, което сме направили. Фантастичната планина от дългове в крайна сметка стана екзекуторът на тъмните сили. В действителност тези дългове могат да бъдат анулирани по законен път, когато новата система за управление влезе в действие. Тъмните сили използват дълговете, за да сплашват нациите във вашия свят и да искат все по-строги мерки за ограничения, които да установят все по-непоносимо състояние на тиранията.

Свещените декрети на AEON винаги са потвърждавали, че е време за действия и за проявяването на нова реалност на Светлината. Това, което правим, е да осъществим това, което ни е възложило Небето. Нашите съюзници са събрали около себе си група вдъхновени личности, които разбиват тъмните сили и техните структури и ни подготвят да се придвижим в посока към пълното съзнание и към нова действителност за всички.
Днес ние продължихме да ви информираме толкова, колкото ни позволяват условията за дискретност, за процесите във вашия свят. Галактическата федерация дойде, за да помогне за придвижването напред на вашия свят на преход. Имайте предвид огромния обхват на това, което предстои, и подкрепете онези, които ви носят този нов ден за Гайа и за човечеството на повърхността на Земята! Знайте, скъпи души, че неизброимите ресурси и несвършващото благоденствие на Небето в действителност ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)


Planetary Activation Organization 

Превод: Лусесита


AEON: Това е най-високата реалност на Небето и областта около Трона на Създателя. 
  

Thursday, October 4, 2012

2.10.2012


Послание на Галактическата федерация на Светлината и на Духовната Йерархия чрез Шелдън Найдъл – 2 октомври 2012


12 Ahau, 8 Tzotz, 9 Eb
Тези официални заявления ще оформят рамките за въвеждането на нови технологии - нашето първо взаимодействие с вас - и ще бъде представен основен план за това, което трябва да бъде извършено преди и след нашите масови кацания. Ние актуализирахме съдържанието на тези съобщения в светлината на това, което ни беше казано от лидерите на вашите нови правителствени екипи и затова ще променим аспектите на времевата линия, които искаме да споделим с вас.

За нас е важно нашите взаимодействия от самото начало да са открити и достатъчно гъвкави, за да се адаптират към всяка разумна промяна в нашето планиране, която се окаже необходима. Нашата главна причина да дойдем тук е да бъдем ваши наставници и да използваме нашите способности да направим вашия преход към пълното съзнание толкова бърз, гладък и разбираем, колкото е възможно.

Изпълнявайки този декрет, ние постоянно адаптирахме нашата мисия в съответствие с това, което беше разпоредено като божествено възможно. Нашият свързващ персонал постоянно ни предава огромно количество информация за вашите групи с различно съзнание и за техните различни, постоянно променящи се програми. Ние после използваме тези данни, за да формираме и променяме общите цели на нашата мисия.

Нашата цел е да ви придвижим към пълното съзнание в рамките на божествения план, съставен за вашия свят от Lord Surea и от царството на AEON. Това свещено царство е причината за това, което правим. Божественият план за това време предвижда прекратяване на вашето “интерниране” и “интернирането” на Майката Земя от тъмните сили, и завръщане към пълното съзнание.

Когато ние дойдохме тук през вашата Грегорианска 1990 година, вие още бяхте под властта на Анунаките и бяхте контролирани директно от техните слуги тук на планетата. Тези групи от слуги организираха заговори и нарушаваха условията, определени от Небето за техния временен контрол върху тази реалност. 

Тогава ние бяхме инструктирани от Небето, че нашата мисия тук трябва да бъде извършена съобразно директивите, издадени от Lord Surea и ние бяхме напълно информирани за това, което тъмните сили смятат да правят и как планират да го извършат. Тогава ние създадохме във вашия свят в Агарта команден пост и помолихме агартяните да предложат оптимален план за действие.

Работейки заедно, ние създадохме общо командване и започнахме да организираме редица групи, които се посветиха на целта да доведат този свят отново в Светлината. Комплексната логистика на тази комбинирана операция се промени значително с Примирието от Анхара и оттогава ние извършихме голямо преструктуриране, за да задържим мисията в рамките на божествените директиви и съобразно ситуацията на Земята.

Тези разнообразни преструктурирания ни доведоха успешно до настоящето. Мерките, предвидени в редица подписани споразумения, се очаква скоро да бъдат реализирани и се довършват оставащите последни приготовления. Свързващият персонал, стациониран на множество важни места, и други групи, постоянно ни изпращат поток от информация, която използваме за да оценим какво да очакваме, когато тези групи бъдат интегрирани в преходните правителства.

Ние искаме да работим хармонично с тях и да използваме нашите възможности, за да подготвим вашата реалност за нейното кратко финално пътуване в пълното съзнание. Агартяните също искат да възложат на техните стационирани хора да напътстват новите лидери към по-висша форма на обществено управление и да подготвят всички вас за вашите нови отговорности. Нашето намерение е да създадем среда, която да ви окуражи радостно да изследвате новия вълнуващ свят, който Небето толкова благосклонно открива пред вас. Дойде времето за много голям скок в съзнанието в удивителна нова реалност!

Благословии за всички вас! Ние сме вашите Възнесени Учители! Ние идваме да съобщим, че серия от благословени събития скоро ще се прояви във вашата реалност! Преди дълго време на тъмните сили бяха дадени специфични отговорности за техните дейности в тази реалност, което включваше условието да признаят момента, в който този ограничен свят трябва да се върне към Светлината.

Това споразумение беше тотално игнорирано от тъмния кабал и от неговите многочислени слуги по света. Ето защо AEON доведе от своето славно царство седемте велики Серафима. Тези Мощни Същности са тук, за да оркестрират трансформация на този свят към Светлината и да приведат в ред всички събития, които по някакъв начин са забавили проявлението на божествения план за тази реалност. В съответствие с това ние сме окуражени да направим каквото е необходимо, за да позволим на нашите съюзници да завършат промените, които да извадят вашата реалност от хомута, поставен от тъмния кабал. Сега тъмните сили инсценираха множество изкуствено създадени сценарии, за да задържат тяхната топяща се власт. 

Тази задушаваща хватка на тъмните сили вече е разхлабена от Серафимите. Подходът на Небето беше първо да изчака благосклонно онези, които решат да разберат, че не могат повече да продължат с техните нечестни методи. После Небето действа по такъв начин, че на тези индивиди се демонстрира по недвусмислен начин, че действително е дошло времето да се откажат от техните разнообразни “методи”. И това сега се извършва от същностите от AEON. Ние се подготвихме за техните действия и за облекчението, което ще последва. 

В допълнение, многото елементи от Галактическата федерация действат в тандем с тези много свети същности. Приближава се моментът за нов ден в тази реалност. Голямата Светлина на Истината ще освети това тъмно място и ще се извърши толкова необходимото прочистване! Ето защо има толкова радост в нашите стъпки и песен в нашите колективни души. Това време трябва да стане началото на много неща, които приветстват Светлината в нашата нова реалност.

Докато се приготвяме за този парад от събития, ние радостно отправяме нашите молитви към Небето и към божествения план, който с толкова любов позволи тази реалност отново да изпита върховната радост на пълното съзнание. Божественото подготвя различните средства, които ще ни освободят от едно зло, което беше поставено само временно на нашия път. Време е отново да възстановим нашите енергии в тяхното първоначално състояние и да усетим отново чувствата, които придружават нашето завръщане към свещената служба, като част от обществото на физическите ангели, които разпространяват благословеното великолепие на Небето навсякъде из физическата реалност.
Това чудесно състояние е нещо, което не сте изпитвали от тринадесет хилядолетия. Вашата душа сега ще се завърне в нейното естествено състояние и тогава вие напълно ще разберете блаженството, което е директната връзка с Небето и с вашия свещен произход! Бъдете в Радост и ликувайте, мои Братя и Сестри! 

Днес ние продължихме нашата серия от послания, чиято цел е да помогнат да ви разясним голямата промяна от мрака към Светлината. При това свещено пътуване вие преминахте през множество реинкарнации. Едно поколение следваше след друго, в дълъг ред, който сега ще ви върне обратно към сърцевината на безсмъртието на вашата Душа. Бъдете в радост и бъдете готови да приемете даровете на Небето! Знайте, скъпи души, че безкрайните ресурси и несвършващото благополучие на Небето наистина ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

Planetary Activation Organization
www.paoweb.com
Превод: Лусесита
AEON: Това е най-високата реалност на Небето и областта около Трона на Създателя.
Lord Surea: Аспект на Майката/Бащата Бог, който изпълнява божествения план. Всички божествени служители на Небето следват неговите свети решения.
(Взети от речника на книгата на Шелдън Найдъл “Вашият Пръв контакт”)

2012


meditation

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Korean, English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian,

for Sheldan Nidle’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com)
or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Greg Giles

Greg Giles
Bulgarian

despertando.me

John Smallman blog

Galactic Channelings

Wanderer of the Skies

Wanderer of the Skies
Bulgarian

Matthew Ward

Matthew Ward
Bulgarian

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Bulgarian
Bill Wood – Project looking Glass

Bill Wood/Brockbrader

This is Bill’s first interview outside Camelot. We took the opportunity to focus on the spiritual implications of the information gained through his experience with project looking glass.


A letter from Michael Moore


A 75th Anniversary for the American Dream, a 25-Year Anniversary for Me ...a letter from Michael MooreA letter from Michael Moore

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com