Followers

Google+ Followers

Thursday, October 4, 2012

2.10.2012


Послание на Галактическата федерация на Светлината и на Духовната Йерархия чрез Шелдън Найдъл – 2 октомври 2012


12 Ahau, 8 Tzotz, 9 Eb
Тези официални заявления ще оформят рамките за въвеждането на нови технологии - нашето първо взаимодействие с вас - и ще бъде представен основен план за това, което трябва да бъде извършено преди и след нашите масови кацания. Ние актуализирахме съдържанието на тези съобщения в светлината на това, което ни беше казано от лидерите на вашите нови правителствени екипи и затова ще променим аспектите на времевата линия, които искаме да споделим с вас.

За нас е важно нашите взаимодействия от самото начало да са открити и достатъчно гъвкави, за да се адаптират към всяка разумна промяна в нашето планиране, която се окаже необходима. Нашата главна причина да дойдем тук е да бъдем ваши наставници и да използваме нашите способности да направим вашия преход към пълното съзнание толкова бърз, гладък и разбираем, колкото е възможно.

Изпълнявайки този декрет, ние постоянно адаптирахме нашата мисия в съответствие с това, което беше разпоредено като божествено възможно. Нашият свързващ персонал постоянно ни предава огромно количество информация за вашите групи с различно съзнание и за техните различни, постоянно променящи се програми. Ние после използваме тези данни, за да формираме и променяме общите цели на нашата мисия.

Нашата цел е да ви придвижим към пълното съзнание в рамките на божествения план, съставен за вашия свят от Lord Surea и от царството на AEON. Това свещено царство е причината за това, което правим. Божественият план за това време предвижда прекратяване на вашето “интерниране” и “интернирането” на Майката Земя от тъмните сили, и завръщане към пълното съзнание.

Когато ние дойдохме тук през вашата Грегорианска 1990 година, вие още бяхте под властта на Анунаките и бяхте контролирани директно от техните слуги тук на планетата. Тези групи от слуги организираха заговори и нарушаваха условията, определени от Небето за техния временен контрол върху тази реалност. 

Тогава ние бяхме инструктирани от Небето, че нашата мисия тук трябва да бъде извършена съобразно директивите, издадени от Lord Surea и ние бяхме напълно информирани за това, което тъмните сили смятат да правят и как планират да го извършат. Тогава ние създадохме във вашия свят в Агарта команден пост и помолихме агартяните да предложат оптимален план за действие.

Работейки заедно, ние създадохме общо командване и започнахме да организираме редица групи, които се посветиха на целта да доведат този свят отново в Светлината. Комплексната логистика на тази комбинирана операция се промени значително с Примирието от Анхара и оттогава ние извършихме голямо преструктуриране, за да задържим мисията в рамките на божествените директиви и съобразно ситуацията на Земята.

Тези разнообразни преструктурирания ни доведоха успешно до настоящето. Мерките, предвидени в редица подписани споразумения, се очаква скоро да бъдат реализирани и се довършват оставащите последни приготовления. Свързващият персонал, стациониран на множество важни места, и други групи, постоянно ни изпращат поток от информация, която използваме за да оценим какво да очакваме, когато тези групи бъдат интегрирани в преходните правителства.

Ние искаме да работим хармонично с тях и да използваме нашите възможности, за да подготвим вашата реалност за нейното кратко финално пътуване в пълното съзнание. Агартяните също искат да възложат на техните стационирани хора да напътстват новите лидери към по-висша форма на обществено управление и да подготвят всички вас за вашите нови отговорности. Нашето намерение е да създадем среда, която да ви окуражи радостно да изследвате новия вълнуващ свят, който Небето толкова благосклонно открива пред вас. Дойде времето за много голям скок в съзнанието в удивителна нова реалност!

Благословии за всички вас! Ние сме вашите Възнесени Учители! Ние идваме да съобщим, че серия от благословени събития скоро ще се прояви във вашата реалност! Преди дълго време на тъмните сили бяха дадени специфични отговорности за техните дейности в тази реалност, което включваше условието да признаят момента, в който този ограничен свят трябва да се върне към Светлината.

Това споразумение беше тотално игнорирано от тъмния кабал и от неговите многочислени слуги по света. Ето защо AEON доведе от своето славно царство седемте велики Серафима. Тези Мощни Същности са тук, за да оркестрират трансформация на този свят към Светлината и да приведат в ред всички събития, които по някакъв начин са забавили проявлението на божествения план за тази реалност. В съответствие с това ние сме окуражени да направим каквото е необходимо, за да позволим на нашите съюзници да завършат промените, които да извадят вашата реалност от хомута, поставен от тъмния кабал. Сега тъмните сили инсценираха множество изкуствено създадени сценарии, за да задържат тяхната топяща се власт. 

Тази задушаваща хватка на тъмните сили вече е разхлабена от Серафимите. Подходът на Небето беше първо да изчака благосклонно онези, които решат да разберат, че не могат повече да продължат с техните нечестни методи. После Небето действа по такъв начин, че на тези индивиди се демонстрира по недвусмислен начин, че действително е дошло времето да се откажат от техните разнообразни “методи”. И това сега се извършва от същностите от AEON. Ние се подготвихме за техните действия и за облекчението, което ще последва. 

В допълнение, многото елементи от Галактическата федерация действат в тандем с тези много свети същности. Приближава се моментът за нов ден в тази реалност. Голямата Светлина на Истината ще освети това тъмно място и ще се извърши толкова необходимото прочистване! Ето защо има толкова радост в нашите стъпки и песен в нашите колективни души. Това време трябва да стане началото на много неща, които приветстват Светлината в нашата нова реалност.

Докато се приготвяме за този парад от събития, ние радостно отправяме нашите молитви към Небето и към божествения план, който с толкова любов позволи тази реалност отново да изпита върховната радост на пълното съзнание. Божественото подготвя различните средства, които ще ни освободят от едно зло, което беше поставено само временно на нашия път. Време е отново да възстановим нашите енергии в тяхното първоначално състояние и да усетим отново чувствата, които придружават нашето завръщане към свещената служба, като част от обществото на физическите ангели, които разпространяват благословеното великолепие на Небето навсякъде из физическата реалност.
Това чудесно състояние е нещо, което не сте изпитвали от тринадесет хилядолетия. Вашата душа сега ще се завърне в нейното естествено състояние и тогава вие напълно ще разберете блаженството, което е директната връзка с Небето и с вашия свещен произход! Бъдете в Радост и ликувайте, мои Братя и Сестри! 

Днес ние продължихме нашата серия от послания, чиято цел е да помогнат да ви разясним голямата промяна от мрака към Светлината. При това свещено пътуване вие преминахте през множество реинкарнации. Едно поколение следваше след друго, в дълъг ред, който сега ще ви върне обратно към сърцевината на безсмъртието на вашата Душа. Бъдете в радост и бъдете готови да приемете даровете на Небето! Знайте, скъпи души, че безкрайните ресурси и несвършващото благополучие на Небето наистина ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

Planetary Activation Organization
www.paoweb.com
Превод: Лусесита
AEON: Това е най-високата реалност на Небето и областта около Трона на Създателя.
Lord Surea: Аспект на Майката/Бащата Бог, който изпълнява божествения план. Всички божествени служители на Небето следват неговите свети решения.
(Взети от речника на книгата на Шелдън Найдъл “Вашият Пръв контакт”)

No comments:

Post a Comment

2012


meditation

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Korean, English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian,

for Sheldan Nidle’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com)
or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Greg Giles

Greg Giles
Bulgarian

despertando.me

John Smallman blog

Galactic Channelings

Wanderer of the Skies

Wanderer of the Skies
Bulgarian

Matthew Ward

Matthew Ward
Bulgarian

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Bulgarian
Bill Wood – Project looking Glass

Bill Wood/Brockbrader

This is Bill’s first interview outside Camelot. We took the opportunity to focus on the spiritual implications of the information gained through his experience with project looking glass.


A letter from Michael Moore


A 75th Anniversary for the American Dream, a 25-Year Anniversary for Me ...a letter from Michael MooreA letter from Michael Moore

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com