Followers

Google+ Followers

Thursday, September 27, 2012

25.09.2012

Здравейте! Ние идваме отново, за да обсъдим много неща с вас. Сега вашите текущи програми за възнесение на вашите тела временно са прекъснати с божествен декрет, докато в последните месеци преди края на вашата грегорианска година влиза в действие серия от точки за свиване на времето.

Тези точки за свиване на времето представляват места на съединяване, в които алтернативни времеви линии се интегрират във вашата сегашна реалност на възнесението, защото това е единствената реалност, която ще продължи и занапред през 2013 г.

Този процес на свиване може да предизвика флуктуации в полето на Земята, което може да доведе до дисбаланси във вашите физически тела.

Освен това този процес намалява алтернативните сценарии, с които тъмният кабал може да се опита да заобиколи божествения план.

Тези процеси на свиване се извършват от галактическите “Господари на Времето”, за да подготвят вашата сфера по-лесно да навлезе в тази единствена нова реалност.

Тези процеси на свиване могат да причинят у мнозина от вас различни физически странични ефекти, като главоболие, болки в тила и гръбнака, както и различни мускулни болки в ръцете и краката. Тези усещания са само временни, но Небето иска да забавим работата по вашите тела, за да се компенсира повишеният физически стрес за вас по време на този период на свиване на времето.

Нови обществени оперативни структури за тази реалност започват да се проявяват, но те все още не са видими за неинформираните.

По-чувствителните сред вас обаче усещат, че “има нещо във въздуха” и това “нещо” е възникването на новите решетки във вашите различни местни времеви измерения, които ще доведат вашата дългоочаквана нова реалност.

Нашата задача е да пазим тези нови структури и да помагаме за тяхното формално проявяване във вашите местни решетки на реалността. На тази операция е даден най-висок приоритет.

Ние наблюдавахме как тъмният кабал се опитва да отклони тези промени, като използва специални езотерични оръжия, дадени им преди десетилетия. Ние отстранихме тези устройства и с контра-мерки направихме неизползваеми техните различни устройства за контрол на ума и за причиняване на психически увреждания.

Тъмните сили сега са в състояние на повишена паника, защото виждат, че се подготвят специални мерки за тяхното още по-голямо ограничаване. Това ще започне скоро.

Нашата основна цел продължава да е да гарантираме, че тази реалност ще притежава нейните нови решетки преди края на декември на тази грегорианска година, защото това ще даде възможност съответните социални оперативни структури да бъдат задействани благополучно.

Тази дата в края на декември маркира момента, когато вашият свят ще премине специална точка в неговите пътувания през тази галактика. Като всички звезди в тази галактика вашето Слънце се върти около галактическия център и преминава през различни точки по този път.

Тези точки могат да бъдат изчислени с формула, която беше дадена на древните олмеки преди повече от шест хиляди години от посетители от Плеядите. Тези плеядински учени завещаха на олмекските Пазители на времето начин, по който да започнат броене, което води до голяма промяна на тази реалност.

Тези свещени дисциплини бяха предадени на други Пазители на времето и станаха най-свещената част от дневните ритуали на маите. В тяхна чест ние използваме това броене, за да покажем датата на всяко съобщение до вас.

Моментът, избран за началото на тази промяна, ще ви бъде даден скоро.

Учените от Андромеда и от Плеядите, които са последователите на тези, които донесоха тези знания на Земята, са много радостни, че тази свещена дата скоро ще ви бъде разкрита.

Грегорианската година ще свърши, малко след като се случи този хронологичен и духовен феномен.

Малко след това ние сме запланували серия от събития, която ще донесе за вас съвсем нова физическа реалност, в която искаме да извършим пълно разкриване и да извършим бързо промените в начина, по който функционира вашият свят.

Тъмният кабал знае, че неговото господство във вашия свят става все по-слабо и че отстраняването на старите решетки на вашата реалност е в пълен ход.
Новите решетки са налице и чакат божественото си проявление.

Междувременно нашата флота подготвя по същия начин решетките на всички останали планети във вашата слънчева система за тази голяма промяна.
Моментът за това е изключително близо.

Ние очакваме тъмните сили да продължат техните фарсове, докато бъдат напълно отстранени от властта. Това ще стане много скоро и нашият персонал за връзка работи с нашите съюзници по определяне на датите за това. Ще говорим за това в нашите следващи съобщения.

Бъдете благословени! Ние сме вашите Възнесени Учители! Днес идваме при вас с още новини за това, което се случва сега. Вашата реалност сега продължава да се "преобръща".

Точките от решетката, които поддържат структурната цялост на вашата реалност, започнаха да образуват нова решетка и на нас ни беше казано, че всеки момент това може да започне да се проявява глобално.

Това дава възможност на тъмните сили да разберат, че техните секретни технологии вече не могат да задържат вълната на промяната. Светият Дух докосна всяка част от тази свещена Земя и задейства серия от събития, която ще улесни прехода към нова реалност.

Времето, както вие го усещате, постоянно се променя и по този начин предизвиква удивителни ефекти върху Слънцето и всичките негови “дъщерни” светове, и Гайа не е изключение. Всички вие забелязахте странните модели на времето, причинени от разместени потоци, с огромни количества валежи и наводнения, както и необичайни феномени на вятъра и времето навсякъде. Всичко това предизвестява ново време за вашата реалност – момент, когато тъмнината най-после ще бъде изместена от Светлината!

Всички наши съюзници работят за този божествен момент, определен с декретите на Небето. Ние наблюдаваме, как тъмните сили отчаяно се опитват да използват момента, като създават състояние на глобален хаос, с който искат да спрат божествената вълна. Ние разбираме дълбокото отчаяние, обзело умовете на кабалистите, и виждаме как те се суетят наоколо като мишки върху потъващ кораб, търсейки начин да се промъкнат на спасителна лодка – но напразно. За тях е време да чуят музиката и да се предадат на вестителя на божествената съдба.

За всеки от тях дойде моментът да се откаже от всичко и да приеме, че са свидетели на огромна промяна в съзнанието, която залива всяко кътче на това чудесно земно кълбо.

Ние наблюдаваме с радост, как различните елементи на тази комплексна операция сега се проявяват и заемат позициите си, сякаш се направляват от невидима ръка. Това развитие е нещо, за което Небето отдели много хилядолетия, за да го подготви за вас.

Тъмните сили не подозираха, че се подготвя такъв огромен проект. С всяко десетилетие ние придвижвахме процеса напред, като използвахме нашите намерения и нашите свещени ритуали.

От своя страна Небето признава нашите действия, като ги обсипва все повече с благословии, увеличавайки великолепието, което е нашият истински божествен свят.

Ние ви молим да отделите нужното внимание на Небето с вашите специални благословии, когато медитирате, когато се молите или извършвате свещен ритуал в прослава на Светлината на вечното Творение. Ние се радваме на това, което се случва в този свят и благодарим на милостта на Небето и на Създателя!

Днес ние продължихме нашите съобщения за вас. Ние ви благодарим за вашата подкрепа и за вашите чудесни молитви и медитации, които ни придвижват плавно напред към нова реалност. Божественият момент, който всички ние очаквахме, е тук! Скоро ние ще станем свидетели на събития, които ще променят вашия свят позитивно и завинаги!

Знаете ли, скъпи души, че неизброимите запаси и неизчерпаемото благосъстояние на Небето в действителност ви принадлежат! Така е!

Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

Planetary Activation Organization
www.paoweb.com

Превод: Лусесита


Wednesday, September 19, 2012

18.09.2012

 

Съобщение от Галактическата федерация (чрез Шелдън Найдъл) – 18 септември 2012 г.

Здравейте! Ето ни отново тук! Вашият свят продължава да е блокиран в конфликта между тъмния кабал и нашите земни сили. Ние използваме нашите ресурси, за да държим кабала в шах; тези хора обаче упорстват в преследването на редица намерения с цел да дестабилизират усилията на нашите съюзници или да подпалят още една голяма война. Така например те отново възпламениха Средния Изток и създадоха ситуации, които по-рано биха довели до сериозни дипломатически взаимодействия.

В центъра на тези процеси стоят американското правителство и неговите “приятели” по отношение на специалните интереси. Ние изпратихме дипломатически представители в Средния Изток и организирахме серия от срещи с американското правителство, за да подчертаем нашата политика на отказ от войни. Същото гарантираме при нашите срещи с регионалните сили в Средния Изток и те ще създадат политическите основи за разрешаването на кризата в Сирия.

Ние смятаме да започнем да разрешаваме тази ситуация, като изчистим сегашните проблеми и също така наблюдаваме трудностите в Иран. Когато скоро новите правителствени системи започнат да функционират, искаме да установим параметрите за нова ера на мир.

Мирът трябва да стане основата за новата финансова система и за разкриването. Целта на нашето официално пристигане е да сме в състояние открито да взаимодействаме с вашите правителства и с вас.

Серия от съобщения ще ви информира за необходимостта от промяна от свят, управляван от тъмния кабал, към свят, който е свободен от всички затруднения, които водят към война, омраза, разделение и икономика, основана на дълг и мизерия.

Вие навлизате в преходен период, в който започвате да приемате фундаменталните истини за вашата история, вашите корени и за вашето славно бъдеще в пълното съзнание. Ние идваме като небесни агенти на тази трансформация.

Нашият първи контакт с вас ще ви придвижи на пътя, който може буквално да ви преобрази в пълното съзнание.

За тази цел ние трябваше да се срещнем с вашите съседи в Агарта, за да определим път за постигане на нашите високи цели.


Това означава, че ние трябва отначало да действаме като главни играчи зад сцената, а после като открити партньори с вас в масивно преобразяване на вашето глобално общество.

Тези разнообразни операции са само половината от това, което трябва да направим тук. Другата част е да ви подготвим изцяло за вашата интеграция в Галактическата федерация на Светлината.
Сега Агартяните са единствените представители за тази Слънчева система в нашия Главен съвет на Федерацията – роля, която те имат, откакто тази слънчева система получи членство преди около 50 000 години.

Издигането на Атлантида и нейното разрушаване след това помрачи същността на това членство. Сега предстои повторно обединение на повърхността на вашата Земя с народите от Вътрешната Земя и това ще позволи на вашата Слънчева система да се върне отново в нейното някогашно положение и да създаде средствата за връщането на вашата звездна нация към нейната някогашна слава.

Тази възстановена звездна нация има специална серия от задачи, поставени й от Небето. Вие като население имате способността да фиксирате галактически мир и да предоставите чудесна сцена за нашите постоянни конференции с нашите многобройни интергалактически съседи. Много от нашите приятели, които живеят по-далече, са пристигнали тук от други галактики, за да станат свидетели на вашето завръщане към пълното съзнание.

Това, което правите, е много необичайно. През последните две десетилетия ние наблюдавахме израстването на вашето съзнание и сила. Не е лесно да се преодолее власт, която ви е владяла безмилостно толкова дълго време. Ние ви поздравяваме за вашия кураж и решителност и сега вашата натрупана мъдрост ви доведе до момента на огромен успех! Сега е ваш ред да използвате нашия опит и технология, за да довършите това, което почти свършихте сами.

Небето ясно разбира какви арогантни безумци са в действителност вашите господари – тъмният кабал. Необходим беше трудно постигнат респект и доказано технологично надмощие, за да се наложим над тези упорити хора и трябваше да приложим тези ресурси в голямо количество, когато беше необходимо. Нашите земни съюзници сега напълно разчитат на нас, за да завършат това, което толкова смело започнаха. Ние смятаме да използваме много техники, за да извоюваме официалната капитулация на тъмните сили. Настъпи Божественото време за придвижване на света на повърхността на Земята в неговата преходна фаза – напред към царството на мира, Любовта и благосъстоянието.

Намасте! Ние сме вашите Възнесени Учители и идваме с още добри новини! Програмите за въвеждане на новата финансова система напредват навсякъде по света. Нашите съюзници са готови да разширят методите, с които елементите на тази нова система ще бъдат въведени публично за вас. Тези програми засягат създаването на система за благосъстояние и опрощаване на дълговете.

Ние тайно информирахме много правителства, които сега са под натиска на банковите институции от вашия свят, да бъдат търпеливи и да не отстъпват пред нарастващата принуда от страна на тъмния кабал. Тези тактики на “силната ръка” скоро ще престанат, когато бъде въведена новата система на твърда валута. Допълнително ние отделихме известни валутни ресурси, за да трансформираме вашия дълг в благоденствие. Необходимо е законът N.E.S.A.R.A. да бъде обявен в Америка и да се приложи по целия свят. Ние инструктирахме онези, които трябва да действат като административни правителства, да следват различните директиви на N.E.S.A.R.A.

Тези, които са натоварени да пазят глобалните депозити на благородни метали, подготвят програмите, които служат за обезпечаването на новата финансова система. Тази система се състои от много регионални валути, които ще служат като “главни средства за размяна”. Когато бъдат в обръщение, тези първични валути ще станат стабилизиращите инструменти, които ще гарантират края на масивната инфлация, която характеризира вашата сегашна система и която измъчва вашите общества от толкова дълго време.

Не забравяйте, че тази бъдеща финансова система е само преходно звено към обществото без използване на пари и към възхода на постоянното благосъстояние, защото нашето космическо семейство ще ни обзаведе с технологията, с която ще може да се произвежда храна, облекло и жилища за цялото население на планетата. Намерението е да се придвижим от сегашното състояние на голям недостиг към истинско духовно и физическо изобилие, защото това е важна стъпка от вашето духовно пътуване.

Нашите благословени същества на Небето подготвят също така глобалната сцена за серия от съобщения, които ще бъдат направени, когато бъдат установени новите правителства. Небето иска всеки да бъде в състояние на радост и мир с новите обстоятелства, които ще се проявят на вашето земно кълбо, защото тези дълбоки трансформации ще имат потенциала да бъдат шокиращи за мнозина.

Имайки предвид това, беше предложено специални серии от събития да предшестват тази нова епоха за човечеството. Беше постигнато съгласие за тази серия от събития и беше съставен каталог на тези събития. Също така инструктирахме нашите съюзници да извършват промените по “мек” и специфичен начин. Този сценарий сега влиза в сила и ние очакваме тези съобщения скоро да бъдат оповестени нашироко за вас.

Днес ние ви дадохме още подробности за това, което се подготвя да се разгърне пред очите ви. Ние всички се подготвяме за първия контакт и за събитията, които го предшестват. Краят на тази грегорианска година е само началото на събитията, които трябва да ви доведат до пълното съзнание. Времето за вашата нова реалност дойде! Знайте, скъпи приятели, че безкрайното изобилие и несвършващото благоденствие на Небето наистина ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Бъдете в радост!)

Превод:Lucecita
www.paoweb.com


Wednesday, September 5, 2012

4.09.2012

 

Тази заблуда сега формира основата за тяхното поражение и води към възстановяването на свят на Светлината на планетата Земя. Небето знаеше, че ще се случи така и в началото на 1990-те години помоли нас, Галактическата федерация, да организираме мисия за първи контакт за Гея. Тази мисия ще ви запознае с истината за много неща, включително за основните причини за вашата бъдеща нова реалност.
Първият стадий на тази операция “от мрака към Светлината” е да се използва финансовата система за бързо повишаване на нестабилността на досегашната конструкция, защото несигурността на старата система накрая ще доведе до нейното рухване.
Съществен аспект на новата система е прозрачността и тя незабавно ще разобличи корупцията и широко разпространената практика за “украсени” счетоводни книги, които прилагат всички банки по света. Когато това излезе наяве, банките ще започнат да фалират с бързо темпо, докато старите хартиени валути ще бъдат надвити от появата на редица силни валути, обезпечени със злато.
Световната икономика ще се движи в свободно падане надолу и това ще наложи въвеждането на глобално опрощаване на дълговете. Хората изпитват неприязън към кризите и ще поискат арестуването на онези, които носят вина за корупцията и за тайните уговорки между правителства и финансови концерни; с тяхното отстраняване ще си заминат и правителствата, които са подчинени на тъмния кабал. Когато премине свързаната с това бъркотия, ще могат да започнат по-интересните неща!
Съществена точка от дневния ред са разкритията. От 40-те години на миналия век големите нации на вашия свят водят политика на отричане на нашето съществуване и на нашето доброжелателно поведение, докато тайно участваха в споразумения с някои тъмни членове на Съюза Анхара. В годините между 1940 и 1990 се стигна до тясно сътрудничество между фракции на Илюминатите, като резултат от подписването на серия от договори с различни тъмни членове на Съюза Анхара.

През периода 1994-95 обаче, когато възникна договорът “Анхара”, анунаките се присъединиха към редиците на Светлината и тъмно настроените извънземни се отказаха от техните проекти на Земята и се дистанцираха от договорите. Докато по този начин свързващият фактор между Илюминатите отпадна, Небето започна да прилага декретите, които беше издало по-рано, когато започна "времето на тъмните сили” преди около 13 хилядолетия. Сега Светлината се намира в състояние на надмощие и политиката за нашето изключване приключи. Следващата стъпка е насочена към обявяването на разкритията, които ще отворят вратата към някои шокиращи изявления.

За мнозина действително ще е шокиращо да научат, че основните концепции за реалността, които са им били внушавани от тяхното детство, не са верни. Разкритията въвеждат вашето колективно събуждане, за преминавене от ограниченото съзнание към пълното съзнание. Това е моментът, в който ще изоставите представите от детството си, които дълго са замъглявали вашия удивителен потенциал, и нашата роля е да ви помогнем да осъзнаете вашето преминаване към състоянието на зрели хора.
Тогава ще приемете вашите божествени дарове и ще откриете пътища за разгръщане на божествения план във вашия свят. Ние сме радостни, че ни е дадено небесното поръчение да завършим тази работа и да бъдем ваши наставници по време на вашата трансформация към напълно осъзнати Същества от Светлина. Гея също е радостна, че вашето дълго и мъчително пътуване през тъмните реалности най-после приключва.
Вашият скок в съзнанието твърде дълго беше забавян. Тъмните сили искаха да ви накарат да повярвате в “превъзходството на физическото” и ви забраниха да откриете вашата мощна духовна същност. Това са някои от нещата, с които ще бъдете запознати, когато поздравите многото членове на вашето семейство, включително тези от Вътрешната Земя.
Намасте! Ние сме вашите Възнесени Учители! Ние идваме с още новини! Ние инструктирахме тайните свещени общества да се приготвят да излязат пред обществеността. След като бъдат направени първите съобщения по Разкриването, истинският духовен елемент на вашето земно кълбо трябва да разкрие своите много доктрини и учения. Ние предпочитаме да ви се представим едва след като тези съобщения бъдат прочетени и ви бъдат разяснени.
Тези разкрития засягат процес, в който много погрешни и изкуствено преиначени постулати ще бъдат обяснени. Тези обяснения ще образуват основата за това, което ние, Възнесените Учители, искаме да ви предадем. Нашите учения ще бъдат полезни за работата на персонала, който ще доведе във вашия свят екипа за Първия контакт, малко след като приключат многото съобщения.
Тази лавина от информации е съставна част от програма за наваксване, която трябва да ви подготви за вашето кратко пребиваване във вашите индивидуални Светлинни камери. Ние сме загрижени как може да се смекчи въздействието на всичко това, което ще трябва да научите. През хилядолетията анунаките изтъкаха за вас обезкуражаващ килим от полуистини и фалшиви интерпретации, на които трябваше да вярвате, докато реалността в действителност е съвсем друга. И тя е прекрасна!
За нашето космическо семейство и за нас е важно да се срещнем с вас, за да дискутираме подробно всички неща, които имаме да си споделим. Вашата прекрасна Майка Земя също желае вие да научите коя е тя и какво очаква от вас. Вие толкова дълго бяхте държани в тъмнина, защото анунаките криеха от вас повечето информация, а останалата част ви представяха във фалшив вид. Нашите информации ще ви позволят да видите себе си и вашия свят в напълно нова светлина и отново да придобиете тези сили, които ви бяха отнети преди 13 хилядолетия.
Силите, които тогава загубихте, бяха ключът към поддържането на вашето пълно съзнание и затова първите лекции ще съдържат указания как можете да си възвърнете тези сили. Те включват иницииращи молитви и ритуали, които ще задействат нещата, а останалата част ще бъде свършена във вашите Светлинни камери.
Заедно с Небето ние имаме задачата да ви подпомагаме по време на целия този чудесен процес и когато след това вие се събудите напълно осъзнати от вашия сън, членовете на вашето космическо семейство ще продължат и за около 10 дена ще играят съществена роля в тренировъчния период, в който ще се запознаете с етикета на пълното съзнание.
С вашето възстановено рождено право можете да станете активни членове, които играят съществена роля в огромната панорама на разгръщането на божествения творчески план – в Любов, Доброта и безкрайна Радост! Ние приветстваме идването на това време и знаем колко изключителни са душите, на които беше разрешено да се инкарнират на този свят в това уникално време от дългата история на Гея!
Днес ние продължихме нашата беседа за това, което предстои във вашия свят. Този многослоен процес на вашето освобождение от лапите на тъмнината сега се ускорява. Близо е моментът, в който всички ние ще се срещнем и ще отпразнуваме идването на новата, свободна реалност! Знайте, скъпи души, че безкрайните запаси и несвършващото благосъстояние на Небето в действителност ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

Превод: Лусесита
Website: Planetary Activation Organization


2012


meditation

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Korean, English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian,

for Sheldan Nidle’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com)
or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Greg Giles

Greg Giles
Bulgarian

despertando.me

John Smallman blog

Galactic Channelings

Wanderer of the Skies

Wanderer of the Skies
Bulgarian

Matthew Ward

Matthew Ward
Bulgarian

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Bulgarian
Bill Wood – Project looking Glass

Bill Wood/Brockbrader

This is Bill’s first interview outside Camelot. We took the opportunity to focus on the spiritual implications of the information gained through his experience with project looking glass.


A letter from Michael Moore


A 75th Anniversary for the American Dream, a 25-Year Anniversary for Me ...a letter from Michael MooreA letter from Michael Moore

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com