Followers

Google+ Followers

Wednesday, August 29, 2012

28.08.2012


Съобщение от Галактическата федерация и от Духовната Йерархия (чрез Шелдън Найдъл) – 28 август

 

Здравейте! Ето ни отново тук! Сега ние очакваме датата, на която можем да започнем подготовката, която е необходима, преди новата банкова система да може да влезе в сила. След този период бързо ще последва официалното оповестяване на тази нова глобална финансова система, която сама по себе си ще създаде ситуация, която ще направи невъзможно да продължи съществуването на тъмните сили. След това новите правителства ще позволят раздаването на фондовете за благоденствие.

Преди дълго време във вашия свят се наложи преобладаващото схващане, че ирационалният мироглед на анунаките е “реален” и че изобщо не е възможна друга реалност. Това “убеждение” ще бъде разтърсено с новата финансова система, която ще отвори врати, които досега бяха държани здраво затворени от тъмните кабали. Предстоящият обширен трансфер на фондове ще отстрани преградите пред прогреса, които тъмните сили изграждаха десетилетия наред срещу вас, и след като тези прегради бъдат премахнати, могат да бъдат започнати нови процедури и придружаващи официални разяснения. Но това са само първите стъпки, които бързо ще преминат в масивна операция за проявяване на пълната програма, разпоредена от страна на СВЕТЛИНАТА, която ще превърне този свят, подобен на кошмарен сън, в изпълнена със СВЕТЛИНА мечта.

Докато бъдат обявявани тези разнообразни подобрения и вашият свят се променя съответно към по-добро, ще се утвърди един напълно нов стил на правителствено управление, който ще се заеме с разясняване на все повече детайли на промените, които са в ход на много нива. Ние дойдохме тук, за да бъдем ментори при тази всеобхватна промяна.

Един от големите преобразяващи фактори ще бъде освобождаването на много технологии, които досега бяха крити от вас десетилетия наред. И ние сме нетърпеливи да направим съобщенията, които водят към разкриването.

Разкриването ще отвори отново за вас тази огромна галактика! С разкриването ще бъдете посветени в неща, които драстично и неопровержимо ще променят начина, по който възприемате Вселената и вашето място в нея. Тя няма да е повече негостоприемно и неизследвано празно пространство. Изведнъж тя (и за вас) ще покаже места, които се обитават от приятели и членове на ваши семейства, до които ще можете да достигате лесно, като използвате новата си технология.
И, което е много важно: това ще е напълно достъпна реалност, която по чудесен начин потвърждава вашето единство с всичко живо, като ви демонстрира, как ние всички сме свързани със Създателя и с всички живи същества на Небето.
Нашето повторно обединение с вас ще ви доведе до последния праг към пълното съзнание, тъй като ви дава възможност да разберете, колко е лесно да направите последната крачка към вашето естествено състояние на съществуването. Когато отново станете цялостни, ще можете отново да поемете вашата свещена служба – като верни и съзнателни наставници на Гея – и така да подновите мисията, която ние, човешките същества, поехме пред нея преди почти 900 000 години.
Това наставничество включва в действителност и надзора на цялата ваша Слънчева система. Повторното поемане на вашата божествена служба включва и повторното обединение с вашите семейства от Вътрешната Земя и срещата с много безтелесни същества, които са дошли тук от цялата тази Слънчева система и извършваха досега тези задачи, които сега ще поемете вие. 
Вашата местна Духовна Йерархия ни уверява, че вие сте готови за тази и за други задачи, които скоро ще изискат вашето внимание. Агартяните и техните съюзници китовете и делфините подготвят прокламациите, които ще бъдат обявени, когато преминете в състояние на пълно съзнание.

Това ще включва и историята за това, как вие сте дошли първоначално на Земята и защо преди дълго време на Вега много Духовни Йерархии се съгласиха да ви направят същества с пълно съзнание.
Тази история формира част от един обширен процес за повторното ви свързване с вашите специални начала и запознаването ви със задълженията на пълното съзнание и с вашите множество отговорности в тази част на физическата реалност.
Когато започнете да си спомняте вашето начало, ще е необходимо да се осигури общо образование, което да помогне на вашето раждащо се галактическо общество да изпълните вашето наистина невероятно предназначение.
Тези от вас, които в своите жизнени договори са се съгласили да останат тук, ще осъзнаят какво се очаква от вас от вашата местна Духовна Йерархия.
Небето ще работи тясно с вас, за да се осъществи Божественият план в този сектор на физическата реалност. Един аспект, който вече ви споменахме, е вашата служба като ментори на обширна група от същества, които дълбоко желаят да получат своето тяло от СВЕТЛИНА и да започнат свещеното пътуване към пълното съзнание. Такива способности ви правят специални същества и затова сте наблюдавани от толкова много същности от цялата Галактика. Това обяснява също така, защо Небето ни позволи да започнем тази мисия за Първи контакт.
Бъдете благословени! Ние сме Вашите Възнесени Учители! Ние идваме днес с някои добри новини! Сега ни е позволено да ви обясним, че новата банкова система се намира много близо пред своето проявление. Големи банки навсякъде по вашия свят сега се подготвят за въвеждането на многобройни нови правила.
Тези правила ще променят начина на процедиране при международни транзакции и ще подготвят за серия от съобщения за въвеждането на нова твърда валута с покритие от благородни метали. Правителствата от вашия свят бяха информирани, че трябва да се въведе международна версия на N.E.S.A.R.A (това е нещо като кодекс за ново управление във всички сфери – бел.пр.) и това ще доведе до бърза промяна във вашите глобални политически системи. По тази причина Галактическата федерация позиционира някои от нейните отбранителни космически кораби, за да гарантира, че тези промени ще се извършат така, както беше потвърдено и от страна на тъмните кабали. Дойде времето тези тъмни същества да се предадат и да отстъпят властта си на СВЕТЛИНАТА!
Тези промени могат да позволят на нашите свещени тайни общества да започнат разпределението на фондовете за благосъстояние по света. Освен това инструктирахме нашите съюзници да подготвят редица специални съобщения, които ще обяснят много от истините, които или бяха много изменени, или от хилядолетия бяха държани в тайна от вас.

Тези обстоятелства наложиха да държим тези информации скрити надълбоко в много храмове и катедрали – до днешно време, когато вече можем да ги разкрием пред вас. Вие първоначално може да бъдете малко шокирани, но тези свещени истини отново ще станат част от вашите духовни знания в тази физическа реалност. Така ще започне процес на изясняване на чудесата на пълното съзнание, в което се връщате. Тези теми ще застанат през следващите седмици в центъра на вашия живот, защото сте нужни на Небето, за да започнете отново вашата свещена служба в полза на СВЕТЛИНАТА.
Ние, Възнесените Учители, имаме божествено задължение да ви помогнем да преминете през свещения воал към вашето истинско съществуване като физически ангели. Затова приветстваме пристигането на нашия род във Вътрешната Земя, с чиято помощ вие отново ще бъдете доведени във вашето най-ценно състояние на съществуване. Всичко това, което е задействано, се прави с цел да се изпълни повелята на Небето. Много дълго вие сте били в състояние на изкуствена амнезия и е време отново да възстановите вашата първоначална мъдрост и вашите някогашни способности!
Обществените форми, измислени някога от тъмните сили и “оркестрирани” от анунаките, трябва да приключат! Вашето вродено Единство ще бъде възстановено и това ще ви даде възможност да развиете чудесен прототип на галактическо общество. Тази ваша нова реалност ще приветства с добре дошли някогашните тъмни империи на тази Галактика, ще ги трансформира към СВЕТЛИНАТА и ще ги снабди с цялостно тяло от СВЕТЛИНА, заедно с техниките и етикета, които изисква Духът.
Днес ние ви запознахме с още подробности за това, което скрито се извършва навсякъде из вашия свят. Тези подготовки ще дадат възможност за големи промени в банковото дело, които ще доведат до отстраняването на тъмните сили от властта. Галактическата федерация и нейните отбранителни космически кораби подпомагат тези акции и така краят на тъмния кабал наближава! Радвайте се и се гответе да приемете даровете на Небето!

Знайте, скъпи души, че безкрайните запаси и никога несвършващото благоденствие на Небето в действителност ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

Превод: Лусесита


Thursday, August 23, 2012

21.08.2012


Послание на Галактическата федерация (чрез Шелдън Найдъл) 

 

 

 21 август 2012

Здравейте! Ние идваме, за да ви предадем съобщение за това, което се случва във вашия свят. В Азия и Европа продължава общ бунт срещу долара и основаната на дългове система на хартиените пари. В действителност, новите валути, базирани на златото, започват постепенно да изявяват своето влияние.

Освен това се демонстрира спешната необходимост за опрощаване на дълговете с това, което се случва в Исландия, където революцията на хората илюстрира колко е лесно да се противодейства на хаоса, създаден от тъмните сили. Гигантският глобален дълг и произтичащите от него социални проблеми трябва бързо да намери разрешение. Бъркотията, която се разпространява в Гърция и в повечето южноевропейски страни, онагледява това.
Това е причината, поради която новата система се основава на два основни фактора: на глобално опрощаване на дълговете и на връщане към парична система, основана на покритие с благородни метали. Нейното бързо въвеждане досега беше възпрепятствано от намаляващото, но все още мощно присъствие на контролиращото господство на тъмните сили. За да се предотврати глобален икономически колапс, свещените тайни общества на Земята подготвят начин за изолиране на тъмния кабал. Ние също участваме в тази комплексна операция и смятаме да използваме нашата технология, за да помогнем за неговото отстраняване.

Този процес на промяна е свързан с продължаващо изменение на съзнанието. Както знаете, нашата мисия е интегрална част на божествено поръчение за вашето връщане към пълното съзнание и затова плановете на тъмните сили не могат да продължават повече. Ние чакаме финалните споразумения, които ще ни позволят легално да сложим край на тъмния силов комплекс. Един аспект от този комплекс, който е ключ за прекратяване на надмощието на тъмните сили, е системата от културни и социални вярвания, която те са ви внушили и която ви свързва безпрекословно с тях. 

Тези ментални “затворнически решетки” ще бъдат показани чрез нашите следващи серии от акции. За нас е разстройващо, че толкова много хора са паднали в този капан от лъжи! Това е смес от заблуди, подкрепяни ежедневно от силова структура, съставена от индивиди, избрани внимателно от вашите бивши господари, анунаките. Тази група извънземни създаде системата, която все още дава на техните избрани земни слуги контрол върху всеки аспект от вашия живот. Тази система сега ще бъде напълно демонтирана от нас.

Тези членове на тъмния кабал вярват, че вие не сте в състояние да осъществите тези глобални промени, но ние сме готови да им докажем обратното. През последното десетилетие ние помагахме на различни групи от “съюзници” да използват техните способности и ресурси за прогонването на тази огромна тъмна група от властта. Всъщност, всички се провалиха в тези опити, макар че нашите свързващи звена им даваха правилната насока. Причината за този провал бяха погрешните представи, които формират вашия общ колективен мироглед.

Но за да се завърши делото, ние ще използваме различни средства и технологии. Ние също така помагаме за съставянето на групи от правителствени сътрудници, които – като нас – изцяло се посвещават на принципите на настъпващата нова ера. Тези групи съществуват по целия ви свят и ние ги подкрепяме за превръщането на царящия хаос в нов, небесен ред. Тази подредена нова реалност може да стане мост, който може да ви отведе към пълното съзнание. Новите правителства могат да ни приветстват с добре дошли и да ни помогнат да ви придвижим към кристалните градове във Вътрешната Земя, където можете да завършите вашата свещена трансформация.

Тази трансформация е причината, поради която сме тук. Божественият план изрично предвижда вие в скоро време да достигнете пълното съзнание. Вашите сегашни политически, финансови и социални системи ще бъдат преобразувани колкото може по-скоро, за да се изгради наново фундаменталната природа на вашето глобално общество. Така ще постигнете глобално благоденствие, универсален суверенитет и пълно познание кои в действителност сте вие и коя е Гея.

Това познание ще ви помогне за срещата с Възнесените Учители и с вашите “братовчеди” от Вътрешната Земя и вие ще започнете да възприемате информация за истинската история на този свят и на галактиката Млечен път. Както често сме казвали, имате много неща за учене. Тези истини ще ви подготвят да разберете естеството на галактическото общество и огромния потенциал, който притежавате и който ви дава възможност да разцъфтите във физически Ангели, които могат да работят заедно с нас и Ангелските Йерархии и да помогнат да се разгърне великолепието на Божествения план. Вие ще станете съ-творци на Божественото и ще се обедините отново с очакващото ви, напълно съзнателно човешко семейство!

Бъдете благословени! Ние сме вашите Възнесени Учители! Божественото е дало на всички вас един чудесен подарък: на вас ви е гарантирана божествена милост. Това дава на нас, които сме вашите ментори по време на вашето завръщане към пълното съзнание, разрешение да трансформираме тази реалност в нейните най-високи вибрации в дори по-кратко време, отколкото беше предвидено от божествения план. Това разрешение беше изпратено към нашите свещени съюзници и ние заедно координираме законовите формалности, които ще променят вашата глобална банкова система. Това подготвя сцената за разпределението на вашите фондове за благоденствие, което ще бъде придружено от нови правителства в много страни по света. Тези процеси бързо ще доведат до разкриване, не само на Галактическата федерация на Светлината, но и на вашите братовчеди от Вътрешната Земя.

В съзвучие с тези планове ние съставихме средства, с които нашите свещени съюзници могат да започнат да представят нашите учения пред вашия свят. Ние смятаме да предоставим голям обем информация, която ще сложи край на многото лъжи и дезинформация, която са ви били давани за ученията на големите души, които всички вие почитате с вашите молитви и благословии всеки ден. Важно е вие да започнете да разбирате истината за това, което всеки от нас ви учеше много отдавна. Тези знания, които ще можем да ви дадем лично, ще ви подготвят за вашите финални стъпки към пълното съзнание и ще ви дадат възможност да видите вашите духовни и космически семейства в нова светлина. Вие ще станете верни ученици на големите послания, дадени ни от AEON и от божествения трон на Създателя!

Тъмните сили свършиха “добра работа”. Но ние идваме сега, за да оправим нещата и отново да ги превърнем в ЛЮБОВ. Това става в радост и в божествена СВЕТЛИНА. Ние се радваме, че имаме възможност да ви подготвим по вашия собствен път към ЛЮБОВТА и към СВЕТЛИНАТА и към най-високото състояние на радостта! 

Днес дойдохме отново, за да ви донесем още едно послание. Молим ви да сте проницателни и търпеливи. Това ще е само началото на обещанията, които ви даде Небето, когато започна сегашната ви ера на тъмнина. Тази тъмнина сега се премахва и започва нова епоха на Светлина. Бъдете в радост и готови да приемете подаръците на Небето! Знайте, скъпи души, че несметното Богатство и несвършващото Благоденствие на Небето в действителност ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

AEON: Това е най-висшето царство на Небето и областта около нашия Създател.


 Превод:Lucecita

Thursday, August 16, 2012

14.08.2012


Послание на Галактическата федерация (чрез Шелдън Найдъл) – 14 август 2012

(Превод със съкращения)
 
... Понастоящем нашите съюзници от Вътрешната земя завършват разнообразните дейности, които подготвят вашия свят за вашата нова реалност.
... Сега е време за нова форма на управление, за ново благосъстояние и за  серия от официални съобщения, които ще ви информират за всичко това. Пълно разкриване за това кои сме ние и защо се дошли във вашия свят, ще се съдържа в тези съобщения. Вашето придвижване към пълното съзнание е съществена част от осъществяването на божествения план, което означава, че ние носим ясна отговорност... да осигурим вашето пълно освобождение от лапите на тъмните кабали. Ние сме активно ангажирани с това. В това отношение е важно актуалните споразумения, с които се съгласиха тъмните сили, да бъдат спазени от тях.
Вашият свят сега преминава през една последна кратка фаза на забавяне преди активирането на мерките, които ще въведат новото управление и новата икономическа и финансова структура. През тази кратка фаза нашите земни съюзници ще проверят и осигурят многото стъпки, които ще гарантират, че тази дълбока промяна ще се извърши колкото може по-гладко и бързо. За тази цел ние инструктираме ангажираните с промяната контингенти от вашите политически и военни служби какво трябва да се направи, за да се извършат необходимите арести така, че да не се прекъсват необходимите услуги за населението.

Освен това изпращаме нашия персонал, за да заеме ключови позиции и да гарантира тези услуги. Разбира се, сферата на нашите задачи излиза далече извън тези предпазни мерки за вашата инфраструктура. Смятаме да използваме тази възможност, за да подобрим вашето снабдяване с електричество и газ и другите системи за снабдяване. Ще предприемем някои стартови подобрения във вашата тук и там още примитивна технология в тази област, за да я подготвим след това да може да бъде допълнена със съществено по-прогресивни елементи. Те ще бъдат въведени, след като бъдат направени първите съобщения на правителствата...
На друг фронт ние следим многото доброволци, които живеят сред вас, които идват от други светове и от други измерения и осъзнават факта, че са тук, за да помагат на този свят при промените...

Движещата сила в посока към голямата промяна на вашата действителност всеки ден набира скорост. Нашите многобройни съюзници изградиха съюз, който се подготвя да свали кабалите от властта. Този “двигател” получава подкрепа от страна на растящото движение на населението, което вече доведе до промени в правителството на Исландия, в Мексико предизвика ежедневни демонстрации и принуди правителствата на Китай и Япония да преосмислят съюза си с тъмните кабали. Това развитие свидетелства за всеобхватни промени, които се очертават навсякъде по света. Като колектив вие по този начин искате край на злото, което ви потискаше, и в отговор на този колективен повик на нас ни беше дадено разрешение да подготвим съответните пътища. В резултат от това наблюдавате как кабалите биват все повече ограничавани в това, което могат да правят. Следващата голяма стъпка е тези кабали да бъдат арестувани и изолирани и те вече разбират, колко сме близо до осъществяването на тази цел...

Всички, които на този свят са на божествена служба, скоро ще направят съобщенията, които ще ви информират за предстоящите изненадващи събития.
... Небето дойде, за да благослови тази всеобхватна промяна и да гарантира, че тя ще се извърши в точното божествено време. Това действително ще е магическо време! В същото време това са последните моменти преди Първия контакт! ...

Превод: Лусесита

Wednesday, August 8, 2012

7.08.2012г.


Послание от Галактическата федерация (чрез Шелдън Найдъл) – 7 август 2012

 

Здравейте! Ето ни отново тук! Много неща се случват при заключителните аспекти на голямото прочистване, което трябва да събори структурата на тъмните сили. Сега сте свидетели на финалните дни на борбата за власт, която достига заключителната си развръзка. Кабалите използват тяхната способност да създават хаос, опитвайки се да се измъкнат от примката, която затягаме около тях, но техните машинации сега няма да успеят. Ние предвиждаме всичко, което може да им хрумне.

В продължение на еони войната беше предпочитаният инструмент на кабала да ви манипулира и да се измъква от неудобни ситуации, и те използват това “изпитано средство” днес в Средния Изток и в Южна Азия. Макар че е смъртоносно ефикасен, този “инструмент” няма да им помогне да се измъкнат, защото нашият контрол над събитията на земята е твърде силен, за да могат да успеят с такива евтини трикове. Не се тревожете за това, което планират кабалите. Техните опити по мотото “всичко е позволено”, при което искат "с един удар” да постигнат целите си, ще се стоварят обратно върху тях и същевременно ще проправят пътя за освобождението на този важен регион в света. Идващата трансформация в максимална степен е под егидата на божественото предначертание!

Ние наблюдаваме и се подготвяме за реализиране на нашите планове. Докато оковите, които толкова дълго ви държаха приковани към мрака, постепенно падат от вас, се ражда нова енергия, която ви носи мир, благосъстояние и глобална хармония. Тъмните сили и техните помагачи вярват, че това, което готвят като заговори, би могло да доведе до нова ситуация, която може да ги спаси от поражението. Това не само няма да успее, но и ще разкрие цялата им двуличност, с която коварно владеят вашия свят.

Този взаимосвързан комплект от управления трябва еднозначно да се разглежда като студенокръвната олигархия, каквато е в действителност. За всички вас това ще е благотворно познание, което ще ви послужи добре по време на събитията, които скоро ще доведат до тяхното арестуване и изолиране от вас. Активиран е "смъртоносен капан" с цел окончателно да се раздели приятел от враг. Жизнено важно е да се разкрие кой наистина смята да бъде част от решението и кой иска да остане част от проблема. Тези процеси ни причиняват много неприятности. Но от гледна точка на голямата обща картина са неизбежни и тяхното решение скоро ще бъде постигнато.

Нашата работа тук постоянно е насочена към първи контакт с вас и ние никога не сме се отклонявали от този курс. Целта ни е да ви придвижим към пълното съзнание и затова много наши екипи ви наблюдават и посещават всеки ден. Тъмните кабали разбират тази наша свещена мисия и съзнават, че ние приближаваме към вас все повече кораби от нашата флота.

Освен това увеличихме броя на нашия персонал, който живее и работи сред вас на вашата планета. В това отношение предупредихме тъмните сили, че всяка намеса в действията на нашия персонал, който е базиран на планетата, ще има лоши последици за тях.

Някои опити от този род срещу нашите пратеници вече доведоха до “случки”, които уплашиха тези агенти. Ние постоянно се стараем нашата мисия на повърхността на планетата да напредва планомерно и тези предприети наскоро защитни мерки ни дадоха възможност да разберем как действат тези агенти. Засега тъмните сили станаха по-предпазливи и ни избягват. Междувременно ние разширяваме тази мрежа на повърхността на планетата.

Разкриването напредва. Нашите съюзници на Земята усилено се подготвят за отстраняването от властта на многото фактически правителства на Земята. Широка мрежа от безчестие обхваща вашата Земя и порочната политика, която се води всеки ден от тези мнимо "легитимирани" правителства, има крещяща нужда да бъде прекратена. Тази "легитимност" зависи от контрола над различни форми на хаос и подклаждането на социално и религиозно разделение. Тази дълга тъжна история ще бъде прекратена, когато Светлината правомерно се разпореди за съдбата на тези “легални” правителства.

Нашата роля при тези събития е да подкрепим всички акции, които ще бъдат обявени публично. Нашият наземен персонал разполага с подробна информация за това как различните региони реагират на това, което правят тъмните сили. Тъмните сили взимат мерки за да прекратят гражданското съпротивление и нашите земни съюзници предприемат усилено контрамерки. Свободата дълго време имаше висока цена във вашия свят и сега е време тези потискащи условия да бъдат отстранени и да настъпят радост, растеж и изобилие.

Намасте! Ние, възнесените Учители, идваме отново при вас! Вашият свят на преход изглежда сякаш се намира във временно затишие и на вас може да ви се струва, че нищо не се случва. Но нищо не е по-далече от истината. Навсякъде старите структури се срутват, фискални кризи следват една след друга. Както вече споменахме, ние проиграхме новата финансова система и тя стои в пълна готовност, до онази стара рушаща се “сграда”, която е готова да се срути с мощен трясък.

Фактическите правителства, назначени от този умиращ колос, съзнават, че техният край е дошъл и очакват момента да изпаднат в немилост. Новото скоро ще започне своя възход и ще донесе благосъстояние, свобода и - което за нас е много важно – разкриването. Има огромна нужда да се обърне внимание на Майката Земя и това изисква нашите семейства от Вътрешната Земя и от Космоса да се обединят с нас, за се възвести за всички нова действителност и краят на рестриктивната стара реалност.

Смъртоносната битка на тъмните кабали се очертава в мрачни сенки, които символизират свят на ограничение, на война и тирания, които определяха вашето съществуване през последните 13 хилядолетия. Тези мрачни концепции опустошиха вашия свят, отделиха ви от Вътрешната Земя и ви наложиха фикцията, че сте сами в “празно” космическо пространство. Тези измислици приключват и нов свят на божествен блясък ще замени мрака и стреса на досегашния свят.

Ние наистина сме изпълнени с радост, защото скоро ще сме в състояние да ви съобщим за големите истини и можем да започнем с това, да разкрием многото лъжи, които ви бяха поднасяни от хилядолетия. Това ще ви освободи и ще ви подготви за прехода към пълното съзнание. 

Ще ви бъде разкрита удивителната връзка между Небето и Земята. На вашата Нова Земя ще усетите еуфоричното единство на целия живот... Заедно ще продължим напред, с нас като вашите любящи ментори и учители по пътя на Божественото. Ние наистина сме въодушевени, че този момент най-после ни предстои: предопределеният от Небето момент е тук!  Правят се последни приготовления за свещената церемония, която ще разкрие всичко и ще доведе всеобхватната промяна за света, който единствено познавахте досега. Тази трансформация започва да се проявява. Останете центрирани и във вашата истина и бъдете готови. Не се съмнявайте във всичко това, което Създателят ще осъществи!

Днес ние продължихме с нашите послания към вас. Предстои ни всеобхватна промяна на тази реалност. С нея идва разкриването и моментът, в който ще можете да се срещнете с всички нас, които толкова предано работят за вашето връщане в пълното съзнание. Знаете ли, скъпи приятели, че безкрайните запаси и несвършващото благоденствие на Небето в действителност ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

Превод: Лусесита

Wednesday, August 1, 2012

31.07.2012г.

Съобщение на Галактическата федерация (чрез Шелдън Найдъл) – 31 юли 2012 г.


Здравейте! Ето ни отново тук! Вашият трансформиращ се свят се придвижва от познатата ви тъмна действителност към нова действителност, изпълнена със Светлина, Любов и благоденствие. В последните години тъмният кабал направи всичко, което можа, за да се противопостави на тази промяна, за да може да запази контрола, който имаше толкова дълго и без съпротивление. Но това повече не е възможно.

Възнесените Учители действаха глобално в съответствие с божествените указания, за да придвижат вашата реалност в Светлината и тези действия сега упражняват натиск върху кабалите и ги принуждават да разкрият някои от техните мошенически методи за правене на бизнес и така да демонстрират своя обичаен арогантен начин на действие. Тези разкрития доставят материал за тяхното окончателно правно преследване.

Някои страни, например Исландия, с техния юридически процес вече започнаха демонтажа на структурата на властта, изградена преди десетилетия от този кабал. Много други нации скоро ще последват този пример. Ние наблюдаваме това и нашите отговорници за връзката доставят камари от доказателствена документация на тези, които се занимават с разследването на кабала.

Паниката в средите на тези тъмни сили се увеличава и ние очакваме в скоро време много ключови арести. Това зависи все още от някои изкуствено създадени, големи кризи или събития, които да им позволят да се измъкнат. Както казахме, ние няма да позволим това.

Сега в Средния Изток и в Южна Азия продължават множество сериозни “инциденти” и наши екипи ги наблюдават много отблизо. Но този път инцидент няма да бъде използван като начин за предотвратяване или забавяне на това, което е разпоредило Небето! На кабала няма повече да бъде позволено да използва неговата стара торба с трикове, за да се измъкне или да спаси кожата си.

Ние спираме дори най-отчаяните интриги на кабала, което означава, че корумпираната стара система е към края си. Сега настъпва божественият момент тези мошеници да бъдат идентифицирани и изолирани от обществото, което дава възможност за глобални дълбоки промени. Свобода, благоденствие и радост ще определят реалността, която ще ви придружава при вашето издигане към пълното съзнание. Моментът за проявяването на тези чудесни събития е почти настъпил.

Сферите на Светлината подготвят много удивителен свят за вас. Вашето изглеждащо безкрайно пътуване през тази долина от сенки с неговото тежко бреме и мъки е към края си и нов свят на изобилието, на утехата и радостта се очертава пред вас. Заедно с небето ние ви приветстваме с добре дошли, с отворени обятия и с цялото си сърце. Време е да кажете "сбогом” на един свят, който приключва във времето, един свят, който ви държеше в отчаяние и мъка. Отсега нататък този досегашен свят не може да се разглежда вече като “всемогъщ” или “неизменен”, вместо това се оформя нов и много по-дружелюбен свят.

Оставете настрани цялата неувереност, която можете да имате за това, което предстои, също и всички съмнения за новия свят. Вие сте в първите редици и сте свидетели на раждането на една крайно удивителна нова реалност. Усетете нейната радост, която ви заобикаля, и се наслаждавайте на енергията, която иска само да ви служи за вашите истински нужди и желания. Мир, Любов, Единство и безкрайна радост са нейните белези. Във всеки ъгъл на земното кълбо това раждащо се общество ще почита и уважава всеки от вас!

Галактическите общества, като това, което вие сега започвате да създавате, се характеризират с хармония и са известни с ентусиазма на всеки техен член да служи на по-голямото цяло. Вие сте заобиколени от онези, които ви искат доброто и ви канят да добавите вашите уникални дарове към колектива, така вашият живот ще протича занапред във все по-голяма радост и удовлетворение.

Преди да се върнете към пълното съзнание, искаме да изпитате голямата радост и дълбокото вътрешно щастие, които изпълват нашето ежедневие.
Нашите кораби ще бъдат отворени за вас да ги посетите и там ще можете лично да усетите удовлетворението, което характеризира живота в галактическите общества.

Нашите кораби-майки излъчват усещане за дълбоко блаженство и радост, което може да ви даде представа за това, в което ще бъдете потопени в Светлинните Камери, докато се връщате към пълното съзнание.
В нашите общества с ритуали и “танци на душата” празнуваме нашия живот и се наслаждаваме на ведростта, която свързва всеки отделен индивид с останалите души от общността.

Бъдете благословени, скъпи сърца! Ние сме вашите Възнесени Учители! Ние идваме днес с много неща, които искаме да обсъдим. Сега завършваме редица разговори с нашите съюзници, чиято главна задача е да приключат процедурите, които досега забавяха началото на оповестяванията. Тези оповестявания ще бъдат предприети от нашите съюзници, които ще обявят новата финансова система и многото преходни правителства навсякъде по света.

Тези съобщения по медиите много бързо ще доведат навсякъде по света до разкриването на нашето съществуване и нашата доброжелателност.
В тази връзка е важно да ви представим и нашите семейства от Вътрешната Земя и от космоса, защото заедно с тях подготвихме подробния сценарий, който ще доведе всички ви до пълното осъзнаване на това, което се случва около вас. Скоро всички въпроси от миналото, настоящето и бъдещето ще получат пълна прозрачност и едно от първите неща, които изискват прозрачност, са многото начини, по които можете да участвате в процеса на почистване на почвата, водите и въздуха на Земята.

Възстановяването на Земята е част от колективното движение, което дава възможност на хората от повърхността на Земята, както и на нас, да се върнем към състоянието на божествената милост, каквото е било оригиналното състояние преди около 900 000 години на Земната колония Лемурия.

Когато преиначените “факти” за нашата история бъдат коригирани, можете да започнете да се наслаждавате на това, което ни е подготвило бъдещето, започвайки от връщането на тази чудесна родина към нейното заслужено място в нашите сърца.

После можем да вземем голямото благоденствие, което скоро ще ни бъде дадено, и да го използваме, за да се запознаем с това кои сме в действителност: голямо единство от души, които споделят това свещено място една с друга. В миналото обществата не изпълняваха нашите обети и затова ще използваме този момент, за да приемем много по-широк обет, който ще бъде основата за нова звездна нация.

Това е свят момент. Това е божествена прелюдия към нова ера, в която ще покажем нашето свещено служене не само за тази нова звездна нация, но и за цялата физическа реалност. Този преходен период е пред края си и за вас започва време на голяма активност.

Ние, Възнесените Учители, искаме да изпълним тази кавалкада на промените по подходящ начин и затова упражняваме голям натиск върху кабала – да омекне или ще трябва за съжаление да понесе последиците от своето упорство.

Ние следим отблизо горещите точки навсякъде из вашия свят, дали няма да достигнат точка на кипене, и напълно съзнаваме, че кабалът смята да продължи да подклажда тези горещи точки дотогава, докато някаква инициатива от наша страна бъде счетена за съществена. Не е много умно от страна на тъмните сили да вярват, че с тази стара хитрост биха могли да "отнесат победата". Защото в действителност за всички започна нов ден!
Днес ви предадохме още едно съобщение за това, което се случва. 

Подготвя се нова инициатива, която ще донесе мир и Светлина в този свят.
Нашата флота засилва въздействието си върху тъмните сили и този период на удължено спокойствие свърши!

Знаете ли, скъпи души, че безбройните запаси и несвършващото благоденствие на Небето в действителност ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

Превод: Лусесита


2012


meditation

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Korean, English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian,

for Sheldan Nidle’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com)
or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Greg Giles

Greg Giles
Bulgarian

despertando.me

John Smallman blog

Galactic Channelings

Wanderer of the Skies

Wanderer of the Skies
Bulgarian

Matthew Ward

Matthew Ward
Bulgarian

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Bulgarian
Bill Wood – Project looking Glass

Bill Wood/Brockbrader

This is Bill’s first interview outside Camelot. We took the opportunity to focus on the spiritual implications of the information gained through his experience with project looking glass.


A letter from Michael Moore


A 75th Anniversary for the American Dream, a 25-Year Anniversary for Me ...a letter from Michael MooreA letter from Michael Moore

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com