Followers

Google+ Followers

Friday, June 1, 2012

31.05.2012г.

4 Мен, 8 Пакс, 8 Маник

Драцо! Ние се връщаме! Много продължава да се случва зад затворените врати на вашия свят. Тъмния Кабал на банкерите е създал ситуация на такава неуправляемост, с техния набор от дългови инструменти, че те са станали средства за форсиране на банковата индустрия да възприеме нов мениджмънт и драстични промени в операциите. Ние сме използвали тези мошенически банкови практики като основа за нова глобална банкова система.Високомерието на кабалистите е изковало дългова ситуация толкова тежка, че теглото е станало това, което ще счупи гърба на тъмната власт, която епренебрегвала грубо вашите права векове наред. Степента на тяхната измама и престъпност е извън съмнение и със съдействието на многобройни смели души нашите служители за свръзка и някои членове на на тайни свещени
общества на повърхността на света са събрали достатъчно материали по случая, за да принудим тези негодници да се спрат. Накрая, един метод на общо решение става кристално ясен. Ние сме помолили нашите сътрудници за връзка и някои членове на тайни свещени общества от повърхността на планетата да се срещнат с тези непокорници и да ги принудят да поставят подписите си на договор, позволяващ новата финансова система да продължи.

Това ще доведе до освобождаването на вашите срества за просперитет. Освен това, средствата, предопределени за конкретни получатаели са на разположение и ще бъдат преведени веднага, щом банковите договори бъдат подписани и бъдат правилно изпълнявани. Имахме друга група свързочници,назначени да следят този процес от началото му. Различни наши технологични
предпазни мерки са задействани и ние ще започнем само, когато тези договорености са уредени окончателно. Изразходването на благосъстоянието трябва да осигури новото управление и да направи възможна новата реалност,която отдавна обсъждаме с вас. За да осигурим,ч е всикчо се случва в правилното време според божествения план, голям брой небесни същества,заедно с нашите собствени екипи по безопасност, са защитавали тези срества от тъмните и от техните напълно неморални начини. Нашата задача е главно
да изнесем мисията на първия контакт с вас; каквото може да задвижи напред тази операция, става най-съществена част от тази мисия и така, ние наблюдаваме отблизо всичко това и сме готови да направим, каквото е необходимо, за да завършим тази мисия успешно.

Ние внимателно координираме тези много дейности с Агартяните, както и с вашите Възнесени Владици. Тази мисия а за пълната осъзнатост и връщането на вашата скъпоценна слънчева система към Светлината. Всеки от вас притежава специална съдба, която ще бъде уважена от Светлината и така, важно е вашите тъмни управници да бъдат легално изтръгнато от техните
тронове на власт. Източникът на тази власт е твърде изопачена финансова система, комбинирана с разрешените валути, които се използват ежедневно за управление на тази власт. Тези, които държат тези пари, са група свързани банки и техните правителствени съдружници и тази мрежа е произвела такъв огромен дълг, че е достигнал точката на невъзможност за връщане.Отбелязваме това сега отново, за да обясним две жизнено-важни точки:първо, кабалът е задействал варианти за предотвратяване на всеобхватен колапс. Второ, този колапс ще отвори възможности да се отмести вашата реалност на нов път. Това ние сме напълно подготвени да постигнем и така моментът на вашето освобождение гладко наближава.

И така, къде стоим ние сега? Вашият свят е пред морална решителна точка.Освен това, това е първият път, когато тъмните сгреши в изчисленията как да използват ситуацията, за да въведат дори още по-подтисническа глобална система. Загубата на водачеството на неговите бивши господари, Анунаките,беше дори още по-голямо изпитание, от първоначално предвиденото от
слугите, които отказаха в средата на 90-те да отстъпят на Светлината и да прекратят преследването на неограничена власт над вас. Това незачитане е изпълнителят на тяхното поражение! Светлината и нейните сили дойдоха и,под ръководството на заповедите от Рая, използват властта си да премахнат непокорните и така да отвори път за новата реалност, която ще бъде свещеният мост към пълна осъзнатост. Връщането към пълна осъзнатост ще прекрати вашата забрава и ще ви позволи да се свържете отново с вашите духовни и космични семейства. Тогава вие ще станете тази пазители на святата слънчева система и ключови членове на Галактическата Федерация на Светлината. 

Намасте! Ние сме вашите Възнесени Владици! Благословени, ние идвдаме с добра вест. Нашите съдружници са успели да осъществят достатъчен натиск върху тъмните, за да ги накара да осъзнаят без никакво съмнение, че тяхното дълго царуване е на свършване. Възнамеряваме да завземем главните банки на тази реалност и да използваме тази позиция, за да осигурим бързото оттеглянена всички главни режими на тази бляскава и красива планета. Дълго
държахме под око и задържахме нашите намерения, които сега  носят техните изключителни плодове. Назначените за тази голяма промяна са събрали едновременно достатъчно колочество инкриминиращи доказателства, както и много власт за споразумение. Банките, които ние скоро трябва да придобием, са в позиция да откажат нашите безусловни предложения, особено, считайки, че затягащият фактор е огромно количество пари, свързани с тяхната капитулация.Обедивяващото звено във всичко това е Небето и Галактическата Федерация.Те са свещените власти в тези транзакции!
Небето е осигурило за нас невероятен набор ресурси, които ние добавихме към нашите инструменти, за да примамим и свалим тъмнината. На първо място, нашите космични семейства използват техните напреднали технологии, за да осигурят нашата победа. Фокусът сега е тъмните да подпишат някои специални документи, които ще бъдат тяхното премахване. Ние също притежаваме законни права на задържане и кредитни документи, които доказват обхвата на незаконните действия на част от банкерите на кабала в близкото минало. Тази документация показва как кабал подпомагат финансова система, която е едновременно морално и законово банкрутирала . Моментът е дошъл, по един или друг начин, да пропъдим това ято от зле-възнамерени същности от най-тъмните гъли на тази релност. Ние изцяло възнамеряваме да завършим този аспект от нещата в скоро време и да ви освободим от хватката на тези изцяло побъркани, луди за власт същества!

Ние благославяме цялото човечество и сме във възторг от това, което скоро ще се случи, за да ви освобдои от онези, които искат постоянното ви заробване. Преди еони човечеството встъпи в пълно осъзнаване и по-късно колонизира този скъпоценен и красив свят. Ние всички сме продукт на тези божествени прояви и сме балгодарни и балгославяме всички във физичността, които са допринесли за това въздигане към безсмъртие на човешкото общество от Земната повърхност. Всеки от нас, който вече се е възнесъл в това естествено блажено състояние, знае  какво има занапред. Онези, които са поели ролята на потисници, знаят дълбоко в сърцата си за злото, което са разпространили за хилядолетия в тази сфера и за вековете на жестока несправедливост, са страдали от неосъзната хуманност. Истинността на тези факти ще бъде изложена пред всички вас и един формален акт на масова справедливост ще ви освободи от бъркотията на тази жестока история завинаги.

Днес ние ви информирахме с последните новини относно какво се случва в момента във вашия свят. Вашата сфера се готви да възприеме нейната нова идентичност и да премине от тъмнината в Светлината. Последните стъпки от тази фаза са с известна продължителност (срок) и тогава ще можете да наблюдавата и да участвате в разкриването на новата епоха, едновременно за човечеството и за любимата ви слънчева система. Знайте, обични, че безбройните Запаси и безкрайният Просперитет на Небесата  са наистина Ваши! Така да бъде! Сламат Гаджун! Сламат Джа! (Сириус за Бъдете Едно! иБъдете в Радост!)
Превод : Diana 
 
Website: Planetary Activation Organization

No comments:

Post a Comment

2012


meditation

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Korean, English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian,

for Sheldan Nidle’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com)
or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Greg Giles

Greg Giles
Bulgarian

despertando.me

John Smallman blog

Galactic Channelings

Wanderer of the Skies

Wanderer of the Skies
Bulgarian

Matthew Ward

Matthew Ward
Bulgarian

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Bulgarian
Bill Wood – Project looking Glass

Bill Wood/Brockbrader

This is Bill’s first interview outside Camelot. We took the opportunity to focus on the spiritual implications of the information gained through his experience with project looking glass.


A letter from Michael Moore


A 75th Anniversary for the American Dream, a 25-Year Anniversary for Me ...a letter from Michael MooreA letter from Michael Moore

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com