Followers

Google+ Followers

Thursday, May 24, 2012

22.05.2012г.

22 май 2012
1 Pax, 10 Lamat, 8 Manik
1 Пакс, 10 Ламат, 8 Манк

Сламат Балик! Ние се връщаме! Много се случва из вашия свят. Една огромна конфронтация между тъмнината и Светлината достига критичен момент.Това изпитание изцяло е изтощило правителствата на Запада. Тези контролирани от Кабал режими са пред своя известен край при огромната финансова криза продължава да се задълбочава.Многобройните заплахи за тяхната стабилност са се увеличили както тръпките за запазване на дългово-ориентираната икономика ежедневнонарастват от продължаващото недоволство на нациите като Гърците, Исландците и Ирландците и това ги разтърсва до основи. Арогнатността на големите мултинационални банкиоказват допълнителни затруднения в това люшкащо се всеобщо опасно положение.Меджувременно, същите тези банки страдат от собственото си стопяване, след като броя на запрещенията върху тях нараства и се натрупва.Цялата каша се олюлява на предела на колапса!Докато тази картонена къща се клати, онези нации,които са съсредоточени върху сриването на доларовата система, тихо се наслаждават на това,което вече са реализирали. Светлината подкрепя техните усилия в това, както и тези, които саработили за създаването на нова по-честна икономическа система.

Нашата задача в тези проявления е тази на подкрепа, съвет и ръка за опора, която може да бъде
използвана за подпомагане на предложенията, направени от тези наистина разтревожени нации. В миналототези непослушни нации са били считани от Запада като просто допълнения. Това маргинализиране сега се променя, след като някога мощните икономики на
Запада са се вторачили в ръба на изглеждалото им бездънно тресавище. Този настоящ внушителен брой потенциални бедствия беше преднамеренопроектиран от тъмния кабал през
последните две десетилетия като част от арогантното им начинание за световна доминация.
Сега, Небесни обстоятелства извън контрола им,изхвърлиха тази цел извън развитието, оставяйки кабал на милостта на  на собствените му подли мошеничества. Междувременно плановете на Възнесените Владици да изявят новата монетарна система ще я обвържат внимателно  с целите,издигнати от тайните свещени общества на онези нации, които са се освободили от кабал. Жребият е хвърлен и вашият свят изживява последните дни на
реалността, която изтърпя хилядолетия.

Програмите за подготвянето ви за първия ви контакт напредват добре. Ние ги проверяваме
непрекъснато, за да продължите с непрестаннопроменящите се профили в медицинските ви
досиета. Първото официално излъчване трябва да бъде направено така, че да разсее опасенията и тревогите ви. Всеки от вас има нужда от отговори, които ще премахнат терзанията от това, което трабва да направим и ние възнамеряваме да взаимодействаме лично с всеки, който желае. Тази част от операцията е на първо място за многочислени повторни обеднявания на хората от вътрешната Земя ще се съберат с човечеството от повърхността, скоро последвани от завръщането на вашите духовни и космически семейства, които, в Любов, първоначално колонизираха вашата красива планета преди 900 000 години. Воалът от забрава, който ви закриля на Земния план, ви кара да забравяте кои сте всъщности поради което първото нещо е да ви въведем в това кардинално нещо и къде ви води първият контакт.Тогава можем по-успешно да опишем как ще се извърши тази трансформация. Възнесените Владици
ще ви наставляват през тези начални етапи.
Тези, които са ви направлявали духовно през вековете, ще бъдат на разположение да решават вашите въпроси и колебания относно как ще се върнете към пълна осъзнатост. Независимо, че процесът е сложен, вие се нуждаете от и ще ви бъдат дадени прости, изчерпателни отговори на вашите многобройни въпроси. Жизненоважно е да бъдете освободени от всякакво напрежение така, че да можете да завършите това приключение в радостно състояние на ума. Нашите служители най-напред ще подпомогнат Възнесените Владици и, ако бъдеизискано от тях, ще ви покажат къде ще се състои тази трансформация. Много от вас се чудят защо са
необходими тези процедури и ние сме напълно готови да удовлетворим всяко и всички
безпокойства и въпроси, които бихте имали. Всички наши взаимодействия с вас ще бъдат с любещи, нежни и с честни и направени с вашето пълно одобрение.Небесата възнамеряват освен това да ви бъде съвсем спокойно относно необходимостта от използването на Светлинна камера за живеене.Този специален пашкул ще ви излекува и ще
премахне мириади изкуствени блокажи във вашите РНК/ДНК, които са отговорни за вашето пагубно падане в ограничената осъзнатост преди 13хилядолетия.

Намасте! Ние сме вашите Възнесени Владици! Ние идваме в този ден да обясним някои от дейностите,които ще ви доведат до свободата ви и ще прекратят вашето незаконно робство на дълговете. В края на18-ти ек една банкова система излезе на мода и тя се основаваше на акумулиране на огромнобогатство със средствата на специални дългови инструменти. През времето това е произвело глобално увеличение в търговията и  натрупване на огромни дългови инструменти, нестабилността на които дава като резултат паники от време на
време. Тези цикли се състояха от всеобщ възход на световните търговски пазари, последвани от резки спадове, които създадоха огромнио богатство връцете на малцина. Тези цикли сега свършват,защото ние преминаваме от дългово-движената икономика към такава, основана на истинска справедливост. Дните на този свят на ...-пари са преброени и той ще бъде заменен от пари с истинска стойност и край на цялата концепция на дълга!

Понастоящем във вашия свят съществуват последователности от банкови актове, които имат
за цел да направят банковите транзакции напълно прозрачни и които ще регулират типа капитали, от които се нуждае една банка, за да поддържа резервите си. Цялата банкова отчетност ще бъде отворена и нова агенция ще наблюдава онези банки,които оперират в държавата, както и онези, които оперират международно. Капиталите, които те или придобиват, или освобождават, ще бъде основано на стойност: ценни метали (злато, сребро или платина) или предмети с висока ценност, акто диаманти.  За да задейства тази нова система , крайно необходим предварителен реквизит е трансгранично дългово опрощаване и то ще бъде широко оповестено по света. Тази нова система е готова да започне да
действа, но ние сме сигурни, че вие разбирате, че това, което описахме, е много опростено общо изложение на това, което създаде текущото стопяване на финансовата система и средствата, чрез които може да се реши глобално.

Тази нова справедлива система и нейната новасправелива икономика ще прекратят настоящите злоупотреби, които са позволили неколцина (черния кабал) да превземат всяка нация и да ги управляват чрез умно използване на банковата система. Следователно, едно от първите неща, коитотрябва да се направят, е да се превземат главните банки на вашия свят, за да се осигури жизнеспособността на новата финансова система.Но помнете, че, дори тази честна и насочена към просперитет система, е само временен заместител на състоянието на изобилие, което лежи отвъд парите. Нашият извечен стремеж тук е вашето завръщане към пълна осъзнатост. Небесата са наредили (заповядали) вие да се върнете към състояние на пълна осъзнатост, която ви позволява да работите с нас за разбулването на божествения план за физичността. Тази върховна задача е основата за цялото небесно служене и ние сме отдадени на вашето завръщане към пълна осъзнатост колкото по-бързо е възможно по
Божествените закони. Имаме сътрудничеството на Галактическата Федерация и техните способности ще ни позволят да постигнем нашите Божествени цели с голям успех! 

Днес ние ви дадохме актуална информация за това,какво е готово да се случи по целия свят. Вашата реалност е достигнала точка, където не е повече жизнеспособна и поради това е на птъ много сериозна интервенция, която трябва да трансформира вашия свят и бързо да павира пътя за вашето благословено завръщане към пълна осъзнатост. Знайте, обични, че неизброимите наличности и неспирното благополучие на Рая 

(Небесата)  са наистина ваши! Така да Бъде! 
Сламат Гаджун! Сламат Джа! 
(Сириус за бъдете Едно! И бъдете в Радост!)
Превод:Diana 
 http://galacticchannelings.com/english/sheldan15-05-12.html

Website: Planetary Activation Organization

No comments:

Post a Comment

2012


meditation

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Korean, English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian,

for Sheldan Nidle’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com)
or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Greg Giles

Greg Giles
Bulgarian

despertando.me

John Smallman blog

Galactic Channelings

Wanderer of the Skies

Wanderer of the Skies
Bulgarian

Matthew Ward

Matthew Ward
Bulgarian

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Bulgarian
Bill Wood – Project looking Glass

Bill Wood/Brockbrader

This is Bill’s first interview outside Camelot. We took the opportunity to focus on the spiritual implications of the information gained through his experience with project looking glass.


A letter from Michael Moore


A 75th Anniversary for the American Dream, a 25-Year Anniversary for Me ...a letter from Michael MooreA letter from Michael Moore

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com