Followers

Google+ Followers

Thursday, May 24, 2012

22.05.2012г.

22 май 2012
1 Pax, 10 Lamat, 8 Manik
1 Пакс, 10 Ламат, 8 Манк

Сламат Балик! Ние се връщаме! Много се случва из вашия свят. Една огромна конфронтация между тъмнината и Светлината достига критичен момент.Това изпитание изцяло е изтощило правителствата на Запада. Тези контролирани от Кабал режими са пред своя известен край при огромната финансова криза продължава да се задълбочава.Многобройните заплахи за тяхната стабилност са се увеличили както тръпките за запазване на дългово-ориентираната икономика ежедневнонарастват от продължаващото недоволство на нациите като Гърците, Исландците и Ирландците и това ги разтърсва до основи. Арогнатността на големите мултинационални банкиоказват допълнителни затруднения в това люшкащо се всеобщо опасно положение.Меджувременно, същите тези банки страдат от собственото си стопяване, след като броя на запрещенията върху тях нараства и се натрупва.Цялата каша се олюлява на предела на колапса!Докато тази картонена къща се клати, онези нации,които са съсредоточени върху сриването на доларовата система, тихо се наслаждават на това,което вече са реализирали. Светлината подкрепя техните усилия в това, както и тези, които саработили за създаването на нова по-честна икономическа система.

Нашата задача в тези проявления е тази на подкрепа, съвет и ръка за опора, която може да бъде
използвана за подпомагане на предложенията, направени от тези наистина разтревожени нации. В миналототези непослушни нации са били считани от Запада като просто допълнения. Това маргинализиране сега се променя, след като някога мощните икономики на
Запада са се вторачили в ръба на изглеждалото им бездънно тресавище. Този настоящ внушителен брой потенциални бедствия беше преднамеренопроектиран от тъмния кабал през
последните две десетилетия като част от арогантното им начинание за световна доминация.
Сега, Небесни обстоятелства извън контрола им,изхвърлиха тази цел извън развитието, оставяйки кабал на милостта на  на собствените му подли мошеничества. Междувременно плановете на Възнесените Владици да изявят новата монетарна система ще я обвържат внимателно  с целите,издигнати от тайните свещени общества на онези нации, които са се освободили от кабал. Жребият е хвърлен и вашият свят изживява последните дни на
реалността, която изтърпя хилядолетия.

Програмите за подготвянето ви за първия ви контакт напредват добре. Ние ги проверяваме
непрекъснато, за да продължите с непрестаннопроменящите се профили в медицинските ви
досиета. Първото официално излъчване трябва да бъде направено така, че да разсее опасенията и тревогите ви. Всеки от вас има нужда от отговори, които ще премахнат терзанията от това, което трабва да направим и ние възнамеряваме да взаимодействаме лично с всеки, който желае. Тази част от операцията е на първо място за многочислени повторни обеднявания на хората от вътрешната Земя ще се съберат с човечеството от повърхността, скоро последвани от завръщането на вашите духовни и космически семейства, които, в Любов, първоначално колонизираха вашата красива планета преди 900 000 години. Воалът от забрава, който ви закриля на Земния план, ви кара да забравяте кои сте всъщности поради което първото нещо е да ви въведем в това кардинално нещо и къде ви води първият контакт.Тогава можем по-успешно да опишем как ще се извърши тази трансформация. Възнесените Владици
ще ви наставляват през тези начални етапи.
Тези, които са ви направлявали духовно през вековете, ще бъдат на разположение да решават вашите въпроси и колебания относно как ще се върнете към пълна осъзнатост. Независимо, че процесът е сложен, вие се нуждаете от и ще ви бъдат дадени прости, изчерпателни отговори на вашите многобройни въпроси. Жизненоважно е да бъдете освободени от всякакво напрежение така, че да можете да завършите това приключение в радостно състояние на ума. Нашите служители най-напред ще подпомогнат Възнесените Владици и, ако бъдеизискано от тях, ще ви покажат къде ще се състои тази трансформация. Много от вас се чудят защо са
необходими тези процедури и ние сме напълно готови да удовлетворим всяко и всички
безпокойства и въпроси, които бихте имали. Всички наши взаимодействия с вас ще бъдат с любещи, нежни и с честни и направени с вашето пълно одобрение.Небесата възнамеряват освен това да ви бъде съвсем спокойно относно необходимостта от използването на Светлинна камера за живеене.Този специален пашкул ще ви излекува и ще
премахне мириади изкуствени блокажи във вашите РНК/ДНК, които са отговорни за вашето пагубно падане в ограничената осъзнатост преди 13хилядолетия.

Намасте! Ние сме вашите Възнесени Владици! Ние идваме в този ден да обясним някои от дейностите,които ще ви доведат до свободата ви и ще прекратят вашето незаконно робство на дълговете. В края на18-ти ек една банкова система излезе на мода и тя се основаваше на акумулиране на огромнобогатство със средствата на специални дългови инструменти. През времето това е произвело глобално увеличение в търговията и  натрупване на огромни дългови инструменти, нестабилността на които дава като резултат паники от време на
време. Тези цикли се състояха от всеобщ възход на световните търговски пазари, последвани от резки спадове, които създадоха огромнио богатство връцете на малцина. Тези цикли сега свършват,защото ние преминаваме от дългово-движената икономика към такава, основана на истинска справедливост. Дните на този свят на ...-пари са преброени и той ще бъде заменен от пари с истинска стойност и край на цялата концепция на дълга!

Понастоящем във вашия свят съществуват последователности от банкови актове, които имат
за цел да направят банковите транзакции напълно прозрачни и които ще регулират типа капитали, от които се нуждае една банка, за да поддържа резервите си. Цялата банкова отчетност ще бъде отворена и нова агенция ще наблюдава онези банки,които оперират в държавата, както и онези, които оперират международно. Капиталите, които те или придобиват, или освобождават, ще бъде основано на стойност: ценни метали (злато, сребро или платина) или предмети с висока ценност, акто диаманти.  За да задейства тази нова система , крайно необходим предварителен реквизит е трансгранично дългово опрощаване и то ще бъде широко оповестено по света. Тази нова система е готова да започне да
действа, но ние сме сигурни, че вие разбирате, че това, което описахме, е много опростено общо изложение на това, което създаде текущото стопяване на финансовата система и средствата, чрез които може да се реши глобално.

Тази нова справедлива система и нейната новасправелива икономика ще прекратят настоящите злоупотреби, които са позволили неколцина (черния кабал) да превземат всяка нация и да ги управляват чрез умно използване на банковата система. Следователно, едно от първите неща, коитотрябва да се направят, е да се превземат главните банки на вашия свят, за да се осигури жизнеспособността на новата финансова система.Но помнете, че, дори тази честна и насочена към просперитет система, е само временен заместител на състоянието на изобилие, което лежи отвъд парите. Нашият извечен стремеж тук е вашето завръщане към пълна осъзнатост. Небесата са наредили (заповядали) вие да се върнете към състояние на пълна осъзнатост, която ви позволява да работите с нас за разбулването на божествения план за физичността. Тази върховна задача е основата за цялото небесно служене и ние сме отдадени на вашето завръщане към пълна осъзнатост колкото по-бързо е възможно по
Божествените закони. Имаме сътрудничеството на Галактическата Федерация и техните способности ще ни позволят да постигнем нашите Божествени цели с голям успех! 

Днес ние ви дадохме актуална информация за това,какво е готово да се случи по целия свят. Вашата реалност е достигнала точка, където не е повече жизнеспособна и поради това е на птъ много сериозна интервенция, която трябва да трансформира вашия свят и бързо да павира пътя за вашето благословено завръщане към пълна осъзнатост. Знайте, обични, че неизброимите наличности и неспирното благополучие на Рая 

(Небесата)  са наистина ваши! Така да Бъде! 
Сламат Гаджун! Сламат Джа! 
(Сириус за бъдете Едно! И бъдете в Радост!)
Превод:Diana 
 http://galacticchannelings.com/english/sheldan15-05-12.html

Website: Planetary Activation Organization

Thursday, May 17, 2012

15.05.20121 Cauac, 12 Moan, 8 Manik

Selamat Jarin!

Селамат Джарин! Ние се връщаме! Вашият свят се доближава повече от всякога до свещената точка на прелома (промяната). Последните частици от това, което трябва да бъде свършено, са сега в играта. Тъмните кабалисти знаят, че скоро ще бъдат арестувани и са заети да организират (създават) глобален хаос с напразната надежда, че тази малоумна дейност би могла да забави неизбежното. Ние наблюдаваме тези занимания и си взимаме бележка чии са, кой следва тези заповеди да разрушава и изопачава нежната същност на различни части от вашия свят. Южна Европа и Близкия Изток са само две конкретни проблемни места на планетата. Междувременно, различни финансови институции и национални правителства са на ръба на колапс и представляват истински бомби със закъснител, които държат тъмните на тръни. Тази ситуация скоро ще стане обществено достояние и по този начин управляваните от тъмните сили медии вече няма да могат да я игнорират . Тази шокираща действителност ще стартира събитията, които ние отдавна очакваме. Новото управление се задава след свалянето на стария ред и най-сетне ще бъде установено благоденствието.


Импулсът  към финансова и лична свобода не може да бъде спрян. Грамадна възходяща вълна набира все повече и повече мощ ден след ден. Хората от Гая изискват оковите, които отдавна ги привързват към техните бивши тъмни господари, да бъдат завинаги разкъсани, да бъдат заменени от непрестанно растяща свобода, съчетана с отговорна самостоятелност (суверенитет), които да възстановят скъпоценните взаимни връзки между Гая и вас. Тази възстановена връзка бележи началото на последната крачка от вашето пътешествие назад към пълна осъзнатост. Ние идваме в този свещен момент да ви помогнем отворено в обединяването ви с вашите братовчеди от Вътрешната Земя. Агартяните са отдавна свързани с вашите Възнесени Владици и възнамеряват заедно да ви помогнат в завръщането ви към вашето естествено изцяло осъзнато състояние.Всисчки ние сме едно огромно семейство, което обитава  тази галактика и наистина цялото физическо Творение. Тази първа мисия за осъществяване на  контакт по същество е празнуване на завръщането ви у дома, на вас и вашето разширено човешко семейство.


Нашето събиране бележи началото на серия от работни предизвикателства, които очакват вашето внимание. Бившето обединение  Анкара сега се намира натоварено със звездни нации, чиито членове желаят  да възстановят техните леки тела и така да станат напълно осъзнати същности. Вашето предизвикателство е да използвате наскоро придобитото знание и мъдрост, за да ги направлявате успешно до тяхната цел и, правейки това, да помогнете да придвижим тази галактика към Свтлината. Това огромно начинание подготвя сцената за това, което сега изглежда раждането на нова организация, която да поддържа мира и да ни придвижи дори по-далеч в широкото море от галактики, които съставляват този сектор от физическото Творение. Вашата неуморна работа ще бъде почетена и това е този великолепен потенциал, който довежда същества  от хиляди близки галактики да гледат вашето удивително преобразяване обратно в осъзнати същности, които вие сте всъщност. За нашата част, ние се чувстваме особено почетени поради това, че Небесата ни позволиха да ви водим и напътстваме и след това да ви посрещнем радостно с добре дошли в радост в Галактическата Федерация на Светлината.


Това забележително възстановяване на вашата същност е процедура, която Небесата гарантираха в момента на падането ви в ограничената осъзнатост. Всички велики пророчества на Небесния център за този единствен акт на възстановяване . По този начин мисията на нашия първи контакт е едновременно изпълнение на древното пророчество  и трансформацията на тази галактика в Светлина. Ние всекидневно благославяме всички в Небесата  и нашите молитви и ритуали молят за вашето бързо връщане към пълна осъзнатост. Всяко човешко общество в тази галактика е допринесло с РНК / ДНК, която ви прави каквито сте. Вие сте нашите най-специални роднини, които са били надалеч в голямо затруднение, но които сега са на път да се завърнат сред нас. Ние разбираме причините за вашето недоверие и страхове; много сте преживели , за да ви накара да се безпокоите от другите светове.  Ние разбираме това и идваме с вечна Любов. Ние желаем да ви информираме за вашата изгубена история и да ви покажем местата от забравената ви история, които могат да ви подготвят за всичко, което ви е необходимо, за да се качите на борда. Време е за духовно дипломиране и за изпълнение на велика съдба!


Благословения, мили Сърца! Ние сме вашите Възнесени Владици! Нашите сътрудници, с благословена мъдрост и напътствия от Небесата, приближават времето, когато те ще бъдат насочени да предприемат действие и да превърнат вашия свят от тъмнина в Светлина. Господ Суреа преди еони задвижи божествен план. Този план включваше вашето временно падение от благодат в лапите на тъмнината. Това събитие беше позволено само защото то щеше да осигури известни опитности, които да ви дарят с мъдростта, която да ви служи добре. Сега идв свещеният момент, в който ще бъдете издигнати обратно във вечната радост на пълното осъзнаване. Всисчки ние, които служим на Светлината, сме дошли до този магичен момент, когато "великото преобразуване" наближава да се случи. Специални камери от Светлина, построени за целта, са конструирани и готови да ви приемат и те ще ви върнат към вашето естествено състояние. Ние скоро ще дойдем във вашия свят и ще ви научим на много скрити истини, включително ключовете към вашата нова божествена реалност.


Част от тази нова ралност е вашето ново обединяване с вашите сестри и братя от Вътрешната Земя. Това е само един пример къде ние можем да използваме нашите сили да ви помогнем да разберете по-добре какво се случва около вас. Друга област, която се нуждае от възстановяване, е начинът, по който тъмнината е изопачила (изкривила) и пренаписала много текстове, които е необходимо да бъдат обяснени пак в техния оригинален контекст. Това ще ви даде сили да се подготвите напълно за изпълнението на вашата трансформация към пълна осъзнатост. Този момент със сигурност е Божествен! Преди хилядолетия, Небесата ни позволиха  да тръгнем по скверния път и тук ние научихме много неща и приехме едно вечно живо, божествено служене на всеки от вас. Ние ликуваме, че нашите години служене сега  ще пожънат богат урожай от вечна радост, защото тъмнината в това време е на път да отстъпи пред Светлината и да позволи един нов свят да се роди.


Ние, Възнесените Владици, сме се посветили на безопасното ви преместване към пълна осъзнатост. Този ангажимент е въпрос на чест за всички нас от самото начало на вашето падение в ограничената осъзнатост преди около 13 хилядолетия. Наше свещено задължение беше да действаме като пътепоказатели за човечеството и така ние използвахме нашите способности да ви напътваме и наставляваме. Тъмнината употреби много хитрини, за да ви манипулира и да ви накара да мислите, че нашите учения и уверения са "дупка в морето". Те изопачиха думите ни и истините, които ние представляваме, но тези неблагоприятни условия не ни спряха да изпълняваме волята на божествения план. Сега е времето за нас да вървим открито сред вас. Ние се срещаме често с тъмните и те знаят много добре, че нашите намерения оповестяват края на тяхната сила върху вас. Ние приветстваме тази нова епоха и се възрадваме, че скоро ще можем пак да вървим сред вас.


Днес ние донесохме ново седмично съобщение. Време е  великото преобразуване (отместване) да се случи и да трансформира тази реалност завинаги! Светлината се излива (струи) и времето за действие е на хоризонта. На Земята съюзени, Възнесените Владици и Агартяните са готови да променят тази реалност от тъмнина към Светлина. Знайте, обични, че безбройните плодове и вечното благоденствие на Рая са наистина ваши! Така да бъде!Селамат Джарин!Селамат Джа!(на езика на Сириус  "Бъдете един!" и "Бъдете в Радост!")
Превод : Diana

Website: Planetary Activation Organization

Friday, May 4, 2012

1.05.2012г.

SHELDAN NIDLE – 1 МАЙ 2012
1 Kimi, 19 Kank'in, 8 Manik
 
Драцо! Ние отново сме тук! Във вашия свят продължава да цари смут. Агентите на тъмния Кабал се наблюдават отблизо, тъй като агенции от редица важни правителства се готвят да арестуват и след това да дадат под съд маса известни хора от управлението и финансите, както и повсеместно в частния сектор на техните икономики. Този процес достигна до точката, където можете скоро да очаквате началото на огромна серия от арести. Тъмните доста се постараха да  потулят този процес, но не успяха. Серии от широко-обхватни задържания официално притискат много централни и частни банки, които в миналото парадираха с епитета "твърде големи, за да фалират." Тези финансови корпорации открито и многократно са нарушавали много закони, предназначени да контролират международната търговия, а най-големия нарушител е Федералният резерв на САЩ. Това частно предприятие е играло водеща роля в много прословути схеми, които се застрашавали самата основа на благополучието във вашия свят. Ето  защо тази институция ще бъде премахната първа, а бързо участта й ще последват и други подобни конспираторски институции.
Тези институционални реорганизации и арести са тънкия край на клина. Те ще бъдат последвани от ново управление, благоденствие, както и серия от това, което може да наречете шокиращи съобщения. Те ще се отнасят до опрощаване на дългове, нова банкова и финансова система и радикални нови политики, които ще доведат до световен мир, всеобщо разоръжаване, както и края на разрушителното манипулиране на вашия свят. Новото управление възнамерява да реформира работата на законодателната система и целия подход към изборния процес. Освен това, въвеждане на универсален суверенитет напълно ще преобрази начина, по който правителството се отнася към своите граждани. Тези промени също ще бъдат инструмент за ускоряване на инерцията към завръщането ви към пълно осъзнаване и взаимодействие с Гая, основано на уважение. Съществата, обитаващи вътрешността на земята, наречена Агарта,  желаят да започнат едно по-открито общуване с вас, след като бъдат обезпечени тези конкретни мерки. След това ще дойде време да се подготви обществеността за огромните трансформации, които разкриването на определени технологии ще донесат и всички ще бъдете запознати с вашите корени от други светове.
Разкриването е планирано като прелюдия към темата за нашата божествена мисия за контакт с вас. Смятаме, че свързването с вас ще изисква предаването на огромно количество информация по широк спектър от теми. По същество този процес ще трябва да коригира много исторически опашати лъжи и изопачени вярвания, поддържани от тъмните в продължение на много хилядолетия. Ще излязат наяве много тайни свещени общества от вашия свят, за да подпомогнат тези учения. Тези учения ще предшестват тези, които Възнесените Учители ще донесат. Тези мъже и жени на духа желаят първо да изпитате и по този начин да разберете по-добре различни духовни наставления, преди те официално да се появят във вашия свят. Вие сте много специални същества, които са били подложени на голямо изпитание в ръцете на тъмните сили и тази ужасни мъки през вековете ви превърнаха в армия от духовно храбреци! Вие, божествени воини, трябва да използвате познанията си от първа ръка, за да трансформирате бившите тъмни население в тази галактика, и да насочите този сектор от физическото проявление към Светлината!
Сред многото неща, повратния момент на разкриването отваря шлюзовете към едно напълно различно разбиране за вашата божествената същност и нейната синергична връзка с Гая. Физическата реалност съществува на безброй нива, както и Бог. Вие сте дете и на двете, а вашата взаимнозависими отношения с Майката Земя илюстрира естествената връзка между двете. Нашето наставничество ще  ви разясни многото нива, в които вашата Божествена служба може да се изпълни, а това ще ви даде възможност да прокарате свой ​​собствен уникален път. Бог е наясно, че в този момент вие не разбирате напълно последствията от пълното осъзнаване. За нас е радост да предадем знания, а след това да ви позволим да решите по кой път да поемете с Гая, както и с останалата част на този успешно разработена Слънчева система. Подобно отваряне към способности за откритие произвежда един вид магия, като тази на раждането звездни нации, а докато се придвижвате към бъдещето си, ясно ще видите мъдростта на това, което казваме.
Намасте! Ние сме вашите Възнесените Учители! Ние идваме днес с още благословени новини. Наближава времето а нашите сътрудници да започнат масови арести. Предварителния етап все още е в ход и допълнително количество уличаващи доказателства излизат на светло поради постоянно разширяващата се мрежа на различни международни полицейски служби. Точно както Бог възвести, ние  наблюдаваме  колко бързо всеобхватна мрежа на контрол контрол се разпада. Броят на лицата, участващи в значителни злоупотреби е наистина смайващ и ние виждаме как благословена ръката на божествената справедливост помага на нашите сътрудници да съберат огромно количество доказателства. Още повече, много хора, арестувани през миналия месец предоставиха улики и назоваха имена. Има досиета на целия висш ешелон на тъмния Кабал и това скоро ще доведе до техните масови арести. Непреодолимата власт, която тъмните са имали над вас в продължение на хилядолетия бързо се изпарява, а свободата ви бързо се приближава.
Тази благословена новина е само началото. Институциите, които трябва да бъдат реформирани, включват много големи международни банки, които имат задължения. Това има за цел да ги принуди да изпаднат в несъстоятелност или да приемат новото ръководство. Това ново управление ще бъдат избрано от нашите партньори, и след това нова финансова система ще бъде готова да се прояви в световен мащаб. Нашите сътрудници също ни информираха, че прототипи и рамки на тази нова глобална икономическа политика вече са започнали да влизат в сила в някои нации. Тези нации следват определени препоръки, които могат да осигурят икономическа свобода от постоянните заплахи на тъмния Кабал. Техните успехи са доказателство, че тази нова икономическа система е здраво стъпила на земята. Нашите сътрудници са готови в точно предвидения момент да споделят този модел със света.
Прехвърлянето на управлението също се движи с бързи темпове. Различните страни, които силно желаят да се промени лицето на света се присъединиха към нас. В момента тъмния Кабал продължава да планира няколко военни авантюри, но те ​​ще бъдат спрени от нашето галактическо семейство, заедно с военните на няколко западноевропейски държави, симпатизиращи на тези движения. Дошло е време правителствата да се отърват от тези, които биха използвали своите войски неразумно. Ерата на войната свърши както и тези правителства, които насърчават тази лудост, трябва да бъдат отстранени. Вече са в сила различни споразумения за тази цел, които са в съответствие с много правоприлагащи органи и прокуратурата, които са близо до арестуването на тези, които са отговорни на първо място за това войнствено поведение. Скоро новото управление ще установи мир, просперитет и сътрудничество в световен мащаб!
 Днес ние обсъдихме събитията, които скоро ще преобразуват вашия свят. Има голям напредък, събрани са доказателства, създадена е организация. Време е за действия в голям мащаб. Благословени да сме и нека тези божествено предопределени събития да се проявят! Наближава времето на вашата свобода! Знайте, мили мои, че безбройните ресурси и несекващото благоденствие на Небесата са наистина ваши! Така да бъде! Selamat Gajun! Selamat Ja!(на сириански: Бъдете единни! Радвайте се!)
Превод:Maya

2012


meditation

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Korean, English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian,

for Sheldan Nidle’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com)
or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Greg Giles

Greg Giles
Bulgarian

despertando.me

John Smallman blog

Galactic Channelings

Wanderer of the Skies

Wanderer of the Skies
Bulgarian

Matthew Ward

Matthew Ward
Bulgarian

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Bulgarian
Bill Wood – Project looking Glass

Bill Wood/Brockbrader

This is Bill’s first interview outside Camelot. We took the opportunity to focus on the spiritual implications of the information gained through his experience with project looking glass.


A letter from Michael Moore


A 75th Anniversary for the American Dream, a 25-Year Anniversary for Me ...a letter from Michael MooreA letter from Michael Moore

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com