Followers

Google+ Followers

Monday, April 30, 2012

24.04.2012

8 Ahau, 13 Kank'in, 8 Manik


Драцо! Ето ни отново тук! Информираха ни, че множество големи банки по целия свят са почти готови да предадат собствеността и управлението. Това е част от масивен преход на финансовата мощ – от ръцете на тъмните сили в ръцете на СВЕТЛИНАТА - и това е резултатът от най-новите маневри, които извършиха Възнесените Учители. Освен това дойде моментът за консолидиране на фондовете, които първоначално бяха създадени от Сен Жермен в началото на 18 век, а от Quan Yin още през 7-ми век. Тези огромни резерви от злато и сребро са основата за прехвърлянето на наличното богатство – от ръцете на малцина избрани - към вашия свят и в ръцете на тези, които изцяло са се посветили на създаването на универсално благосъстояние на планетата.

Успоредно с този трансфер се извършва създаването на новата банкова система, която ще бъде изцяло прозрачна в своите многообразни транзакции. Тази нова банкова система се основава на безпрецедентно съдебно разпореждане, че банките трябва да са божествени инструменти на СВЕТЛИНАТА. Те трябва да се използват за управлението на различни корпорации (специални партньорски обединения), на които ще бъдат дадени специфични временни задачи: да разпространяват технологии и свързани с тях услуги в полза на здравето и благополучието на вашето глобално население. Нашата част в тези промени е да следим реакциите на тъмните сили на това, което много бързо ще стане факт. Защото тези тъмни същества все още се държат много упорито и предизвикателно.

Закономерността на многото промени в основите на вашите финансови и политически структури ги смущава и тяхното бавене се изразява в начина, по който те реагират на темпото и на успеха, с които тези промени се приемат от нациите на света. Свикнали да командват безпрепятствено, те не могат да приемат, че всичките им усилия за запазване на контрола са безсмислени спрямо устрема, който новата реалност набира навсякъде в Европа, Азия и в двете части на Америка. Очевидната неизбежност на тази промяна ги хвърля в паника и затова тяхното поведение спрямо нас показва съществено повече респект, отколкото досега. И те сега ясно могат да разберат, че е дошъл моментът за тяхната евакуация от изглеждащите досега “непревземаеми” техни бастиони. Ние чакаме само небето да ни даде “зелена светлина” и тя може да ни бъде дадена сега всеки момент!

Възнесените Учители, заедно със свещените тайни общества, се срещнаха с нашия персонал за връзка, за да изградят нова мрежа за вашите глобални големи банки. Целта е тези банки да имат нов мениджмънт и после техните филиали да се регионализират. Последващото раздробяване ще позволи ново организирани по-малки банки да играят по-голяма роля за управлението на фондовете за благосъстояние, които някои от вас скоро ще получат. Целта е да се образува система от персонализирани и приятелски настроени към клиентите банки, които могат да обслужват ефективно вашите индивидуални нужди.

Същевременно досегашните засекретени технологии за изцелението на хората и на Земята ще бъдат освободени, което ще бъде съпроводено с обучение на специализирания медицински персонал, който ще бъде на разположение за обслужване на вашите здравословни нужди. Има толкова много сред вас, които ненужно страдат от привидно “нелечими” заболявания и просто имат нужда от прилагането на тези устройства, за да бъдат излекувани и отново да придобият крепко здраве.

Вашата любима Гайя също спешно се нуждае от рехабилитация и нейното почистване ще бъде най-висш приоритет за новите правителства. Друг съществен компонент, който трябва да се задвижи преди нашия масов контакт, е създаването на ново държавно управление и най-важен аспект тук е равнопоставеността на всеки един от вас. Въвеждането на благосъстояние във вашия живот ще ви направи свободни и ще ви даде възможност по-добре да се грижите за вашите индивидуални интереси.

Всеки от вашите избрани законодатели трябва да бъде трансформиран в способен и грижовен обществен служител, подкрепен от обществена мрежа от надзорни съветници. Тогава вие ще имате отговорността да се събирате и да създавате такива колегиуми. Всяко общество (комуна) от своя страна ще трябва да упражни нейното влияние за ясно управление на национално правителствено ниво.Тази надзорна дейност е практически пример за създаването на вашето собствено Галактическо Общество.

За нас служенето за нашето общество и за нашата звездна нация е голяма чест, служба, която всеки от нас извършва съвестно, и за нас е голяма радост да изпълняваме нашата част и да съдействаме за решаването на проблемите в нашето общество. При тези усилия за обществото всеки влага своите таланти и способности, а формата на колективното държавно управление носи признание за уникалния принос на всеки към Цялото. Бъдете благословени! Ние сме вашите Възнесени Учители!

Понастоящем се намираме в заключителната фаза от подготовката на нашите ”световни тръстове”. Съставени са документите за тях и онези банки и филиали, на които бе предоставен начален достъп до тези фондове, бяха информирани за това, че дойде моментът за подготовката за тяхното раздаване. Едновременно с това ние предявихме нашите права за доверително управление спрямо редица големи корпоративни банки. Тези юридически документи образуват основата за всички нас за поемането на тези институции и за преобразуването им в банки, които служат и помагат на населението за проявлението на Божествената воля на планетата Земя. Раздаването на вашите фондове за благосъстояние скоро ще започне.

На друг фронт нашите съюзници усилено действат за комплектуване на необходимите юридически документи за легитимиране на масовите арести в състава на водещи правителства и тяхното заменяне с определени служебни режими. Нашите съюзници работят заедно с представителите на Агарта и на Галактическата федерация, за да може в най-скоро време да се постигне предаване на правителственото управление. Ние следим онези индивиди, които носят най-голямата отговорност за контролиращото господство на тъмните сили над вашия свят и водим много дискусии с тях за идването на СВЕТЛИНАТА във вашия свят.

Нашият съвет към тях е да се откажат от техните тъмни проекти и вместо това доброволно да приемат благословената воля и декретите на Небето. При тези лични дискусии с тях нашата цел е просто да им помогнем в техния личен преход към страната на СВЕТЛИНАТА. Ние им разяснихме техните възможности да приемат милостта на Небето и им показахме, че всичко това може да се случи – в съответствие с чудните прокламации на Lord Surea. Но ние също така им обяснихме алтернативния сценарий: тяхното арестуване и наказание от онези части на обществото, които те досега са управлявали по толкова арогантен начин. Нашите божествени братства на СВЕТЛИНАТА са във възторг от факта, че основната работа по трансформирането на вашия свят по същество е завършена.

Сега подготвяме събитията, които трябва да дойдат, защото божественият график сега ще се прояви напълно във вашия свят. Всеки ден всеки от нас благославя всеки от вас. Вие сте тук, за да изпълните едно необикновено чудо: вашето превръщане в напълно съзнателни същества на СВЕТЛИНАТА. Вашите семейства в Космоса и във Вътрешната Земя са готови да ви помагат за проявяването на тази чудесна промяна. Скоро ще се прояви средата, необходима за това събитие. Използвайте тогава вашия огромен просперитет, за да помогнете на Гайя при нейното възстановяване – чрез почистване на моретата и реките, на вашия въздух и на вашите почви. Посрещнете с добре дошли вашите семейства, които тогава ще дойдат отдалече при вас, за да ви помогнат за това!

Сега вие се подготвяте за едно наистина вълшебно, запленяващо приключение. Самото Творение ви чака! Сега идва време да последвате този призив и да се присъедините към нас, за да служите на Небето и на цялото галактическо човечество! Днес ние говорихме отново за това, което се случва навсякъде във вашия свят. Не забравяйте факта, че не сте сами! Около вас съществува огромна армия от ангажирани същества, които правят възможно проявяването на една нова реалност. Бъдете горди, бъдете силни и преди всичко: правете това, което ви привлича, за да помогнете на нашето общо свято дело. Знайте, мили мои, че огромните резерви и безкрайното благосъстояние на Небето в действителност ви принадлежат! Така да бъде! Селамат Гаюн! Селамат Я! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

translation: Maya Todorova

"luisa vasconcellos" luisavasconcellos2012@gmail.com
Website: Planetary Activation Organization 

Превод:                                         

No comments:

Post a Comment

2012


meditation

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Korean, English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian,

for Sheldan Nidle’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com)
or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Greg Giles

Greg Giles
Bulgarian

despertando.me

John Smallman blog

Galactic Channelings

Wanderer of the Skies

Wanderer of the Skies
Bulgarian

Matthew Ward

Matthew Ward
Bulgarian

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Bulgarian
Bill Wood – Project looking Glass

Bill Wood/Brockbrader

This is Bill’s first interview outside Camelot. We took the opportunity to focus on the spiritual implications of the information gained through his experience with project looking glass.


A letter from Michael Moore


A 75th Anniversary for the American Dream, a 25-Year Anniversary for Me ...a letter from Michael MooreA letter from Michael Moore

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com