Followers

Google+ Followers

Sunday, June 1, 2014

27:05:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic FederationSheldan Nidle-May 27,2014

3 Ix, 5 Pax, 10 Caban

Селамат Джалва – Бъди в непрестанна радост!Голяма поредица от събития се случва на вашето земно кълбо сега.Тези събития отбелязват началото на определени съдбовни моменти носещи свобода,величество,просперитет и ново водачество. Нашето сътрудничество докладва че определени групи,  от които се състоят  нашите земни тела се движат притискайки тъмната сила  и нейните последователи. Включването в тези проекти е от голямо значение за разпространяването сред нациите и прилагането на новото водачество.

 Проектите за просперитет също  подготвят системите за доставка, които трябва да бъдат основа за обявяване на  NESARA да влезе в сила. Тъй като тези събития са  готови да излязат на  повърхността, ние сме готови да сложим официално край на международна конспирация, която е направила пръскането на "Chemtrails" почти ежедневно събитие.  Agarthan връзките  също са заети с информирането на  тъмни лидерски групи, че техните зли цели ще   завършват с масови арести. Това е от жизненоважно значение, че Земята  ще бъде спасена от дневна атака на безброй човешки повърхностни компании, които се стремят да се възползват от  много  нейни ресурси. Тези земни ресурси са наистина източник за много елементи, които помагат да се поддържат многобройни и разнообразни нейните екосистеми. Нашите учени ежедневно следят тези тенденции и правят това, което могат, за да се поддържа ниво на стабилност.

Thursday, December 19, 2013

17.12.2013
Съобщение от Духовните Водачи и Галактическата Федерация

канализирано чрез Шелдън Найдъл на 17/12/2013

11 Imix, 4 Mol, 10 Caban


Здравей, Jarin! Ще говорим за няколко важни неща, който предстоят, за да може да се приготвите. Раздвижването започна и то ще ви отведе до благополучие и до ново управление. Знайте, че светът такъв, какъвто го познавате, отминава с преминаване на границите. Тъмната страна, която управляваше света ви от хилядолетие, губи влиянието си. Първата част от нулирането на световните валути е пред вас. Това ще промени начина, по който ще бъдат използвани. Следващия етап от този финансов процес ще ви донесе голям удар от фондовете за просперитет. Тези фондове ще бъдат предвестници на новото управление, което ще декларира грандиозен „юбилей” за анулиране на всички дългове. Освен това ще има огромна трансформация в банкирането и сектора на финансовите услуги, които завинаги ще променят начина, по който различните финансови институции оперират. Новите правила ще наложат край на тиранията, която тези финансови институции налагат по целия свят. На нейно място отново ще разцъфтят свободата и личния суверенитет.Thursday, December 12, 2013

10.12.2013

Ние ви приветстваме! Връщаме се отново, за да ви обясним много неща! През последните няколко седмици беше направено много, което изискваше ред важни неща. На основните парично-кредитни организации, които осъществяват мониторинг на световните валути, казахме да се подготвят за историческа преоценка на валутите, за да бъдат създадени нови банкови правила и в крайна сметка редица нови валути, базирани на покритие със скъпоценни метали. Тази огромна промяна ще бъде прелюдия за предоставяне на средствата за процъфтяване на всички и появата на нови методи на управление. 

Wednesday, May 8, 2013

23.04.2013Sheldan Nidle - April 23, 2013


7 Akbal, 11 Kank'in, 9 Eb

Dratzo! Този момент във вашата история е наистина скъпоценен! Вие стоите на края на каскада от събития, които ще променят вашият свят завинаги. Майката-Земя сега се намира пред водораздела, за който ви говорихме по-рано и тя вече се подготвя да слее двете си разделени сфери в една. Това велико и свещено сливане ще се случи в най-близко време. Кликата на тъмните сили, която ви води към тъмнината и досега не може да повярва, че нейното управление над света идва към своя край. Та нали има само слаби признаци, че това се случва. Въпреки, че част от арестите са извършени и някой от техните вътрешни кръгове са лишени от власт, те продължават да ви управляват. Това е, защото те не разбират, че съвсем друга реалност е много близо до материализиране. Освен това, те не разбират, че ние сме приели плановете на Небесата да ви донесем вашата свобода. Тъмните сили възприеха нашият съвет и съпътстващите го предупреждения с наистина огромно недоверие. Въпреки това, не би им попречило да се вслушат в това, което казваме и в някаква степен да се подготвят за скорошното си сваляне от власт. Енергията залива вашият свят и се готви да доведе плачевните творенията на тъмните сили до техният край. Новата всепреобразуваща светлина възхожда и всеки момент ще погълне тези закалени скептици. Нашият флот стои готов за първия ни контакт с вас и множеството скрити наши кораби се явяват постоянно напомняне на тъмните, че ние присъстваме във вашия свят и сме на служба на Светлината. Огромно количество хора работят за да допринесат за нов мир в битието и ние сме тук за да ги поддържаме, и да помогнем на работниците на Светлината в тяхното свято дело. Всеки от тях добре знае за безкрайното коварство на тази тъмна клика и нашата задача е да им помогнем така, както ни инструктират Небесата. Божественият момент ще настъпи съвсем скоро и всички ние ще очистим реалността от заплахите на тъмнината. Ние просто ви молим да поддържате състояние на вътрешна радост и да не допускате разочарование или съмнение да принизят вашата ключова част от участието ви в тези свещени съвместни усилия. Небето е почти готово да даде формален сигнал за великото преобразуване на вашият свят  с внезапното проявяване на новото управление. Това бързо ще доведе до обявления под формата на официални транслации, които трябва да променят вашият свят буквално за един час! Новата финансова и парично-кредитна система ще допринесе до всеобщ разцвет, който ще усили огромните изменения поставящи ви на крачка от пълното съзнание. 

2012


meditation

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Korean, English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian,

for Sheldan Nidle’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com)
or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Greg Giles

Greg Giles
Bulgarian

despertando.me

John Smallman blog

Galactic Channelings

Wanderer of the Skies

Wanderer of the Skies
Bulgarian

Matthew Ward

Matthew Ward
Bulgarian

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Bulgarian
Bill Wood – Project looking Glass

Bill Wood/Brockbrader

This is Bill’s first interview outside Camelot. We took the opportunity to focus on the spiritual implications of the information gained through his experience with project looking glass.


A letter from Michael Moore


A 75th Anniversary for the American Dream, a 25-Year Anniversary for Me ...a letter from Michael MooreA letter from Michael Moore

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com